Viļānu tirgus maijā!

Viļānu apvienības pārvalde 23.Aprīlis, 2024, 11:54

Info par ielu tirdzniecību - izvietojuma plāns, kārtība, veidlapas:
https://rezeknesnovads.lv/iedzivotajiem/pakalpojumi-un-e-iesniegumi/uznemejdarbiba/
https://vilani.lv/lv/novads/ielu-tirdznieciba/

*IESNIEGUMS (veidlapa + dokumenti) atļaujas saņemšanai (un tirdzniecībai) tiek PIEŅEMTS LĪDZ TIRGUS NEDĒĻAS PIRMDIENAI VAI VISMAZ 5 DARBA DIENAS PIRMS TIRDZNIECĪBAS!
*TIRDZNIECĪBA PUBLISKĀS VIETĀS ATĻAUTA PĒC TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS SAŅEMŠANAS (e-pastā vai klātienē, ja saskaņots)
*PASĀKUMOS - tirdzniecības kārtību, vietu sadali nosaka organizators pamatojoties uz iesniegumā norādīto informāciju

Iesniegumus pieņems līdz 6.maijam

Iesaki citiem: