Jauniešu DK "Austra" atrāda jaunos kreklus un kurpes

Viļānu apvienības pārvalde 20.Marts, 2023, 14:25

Jauniešu DK “AUSTRA” draugu sadancis

Viļāniem 95

   Pateicoties “Rēzeknes rajona kopienu partnerības” rīkotajam projektu konkursam Viļānu pilsētā tika realizēts Eiropas Savienības Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas attīstības stratēģiju “ līdzfinansēts projekts” Viļānu apvienības iedzīvotāju iniciatīvu attīstība” (Nr.22- 01- AL15 – A019.2202-000008).

   Projekta ietvaros tika iegādāti jauni tērpi Viļānu kultūras nama mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem, kas šogad gatavojas  XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII deju svētkiem.

  Šogad Viļāni svinēja pilsētas 95 gada dienu, un 25. februāri Viļānu KN notika svinīgs pasākums un deju kopas “Austra” draugu sadancis, kurā tika izrādīts projektā iegūtais-  deju kurpes un meitu krekli.

 

 

Iesaki citiem: