Īstenots jaunatnes iniciatīvu projekts "Mana novada garša"

Viļānu apvienības pārvalde 9.Augusts, 2022, 13:49

Šī gada jūnija mēnesī Sociālā atbalsta centrā “Cerība” tika īstenots Rēzeknes novada atbalstītais jaunatnes iniciatīvu projekts „Mana novada garša”.. Projekta īstenošanas laikā sociālā riska grupas jaunieši tika iepazīstināti ar vietējās  apkārtnes uzņēmējdarbību apmeklējot Viļānu pagasta LPKS “Viļāni” piena ražotāju uzņēmumu, bioloģiski sertificēto biškopības uzņēmumu “Zaļie Batņi” Rēzeknes novada Kaunatas pagastā, Z/S “Zvejnieki” – senāko lauku tūrisma saimniecību Lubāna apkārtnē. Kaunatas pagasta bibliotēkā notika tikšanas ar zāļu tēju mājražotāju Irēnu Keišu.

            Latgales tradicionālo ēdienu pagatavošanas meistarklasēs jaunieši tika iepazīstināti ar nelielu daļu no Latgales kulinārā mantojuma ēdieniem, patstāvīgi gatavojot tos. Praktiskajās nodarbībās jaunieši attīstīja savas sadzīves prasmes un sociālās prasmes ievērojot virtuves tehnikas lietošanas instrukcijas, drošības noteikumus un higiēnas normas strādājot virtuvē.

        Projekta aktivitātes sociālā atbalsta centra “Cerība” jauniešu grupai atbilstoši vecumam, interesēm un vēlmēm nodrošināja iespēju lietderīgi, saturīgi un kvalitatīvi pavadīt savu brīvo laiku, apgūt jaunas un attīstīt esošās prasmes un uzvedības normas, sniedza zināšanas par kultūrvēsturisko mantojumu un dabas bagātībām, veicināja izpratni par veselīgu uzturu
Iesaki citiem: