Viļānu novada pašvaldības pārstāvji piedalījās seminārā par Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu ieviešanu

Viļānu apvienības pārvalde 12.Jūnijs, 2014, 18:12 Projekti 2007-2013

Laikā no 26. līdz 29. maijam Līvānos projekta „Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā” (SEAP PLUS) ietvaros tika organizētas sanāksmes, kurās piedalījās vairāku pašvaldību – projekta dalībnieču pārstāvji, īpašie viesi bija Jokkmokkas (Zviedrija) pašvaldības pārstāvji, kas iepazīstināja klātesošos ar projekta rezultātiem, labās prakses piemēriem, kā arī pārrunāja nākotnes attīstības iespējas Pilsētu mēru pakta kustībai Latvijā. Jāatzīmē, ka Viļānu novada pašvaldība vienošanos par pievienošanos mēru paktam parakstīja 2013.gada 31.janvārī.

27.maijā Līvānu novada pašvaldībā norisinājās seminārs par Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna (IERP) ieviešanu un uzraudzību pašvaldībās. Semināra mērķis bija iepazīstināt Latgales plānošanas reģiona pašvaldības ar jaunajā plānošanas periodā plānotajiem finanšu atbalsta instrumentiem, diskutēt par iniciatīvu pašvaldībām izstrādāt energoplānus, kā arī iepazīstināt ar Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu ieviešanas un uzraudzības mehānismiem. Ar prezentācijām uzstājās pārstāvji no Vides investīciju fonda, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas, Zemgales enerģijas aģentūras un Jokkmokkas (Zviedrija) pašvaldības. Semināra noslēgumā S.Herrmann no Jokkmokkas pašvaldības vadīja apmācību pašvaldību pārstāvjiem par IERP uzraudzības rīka pielietošanu.

Viļānu novada pašvaldību seminārā pārstāvēja Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča un Plānošanas inženieris Edgars Sermais.

 

SIA "Vides investīciju fonda” īstenotā projekta SEAP PLUS mērķis ir sekmēt ilgtspējīgas enerģijas pārvaldi reģionos, veicinot pašvaldības iesaistīti Pilsētu mēru paktu kustībā, kā arī izstrādājot ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānus. Latvijā projekta aktivitātes tiek īstenotas Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās.

Projekts tiek ieviests ar ES finansēšanas programmas "Intelligent Energy - Europe" finansiālu atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Grieķijas Tehniskā kamera, un projektā apvienoti partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm. Tā īstenošanas periods ir līdz 2014. gada 30. septembrim.

Vairāk informācijas Latvijas Vides investīciju fonda mājaslapā www.lvif.gov.lv

Projekta vadītāja

Aija Zučika

aija.zucika@lvif.gov.lv

________________________________________________

Informācija par projektu www.vilani.lv sadaļā „Projekti”

2014-06-12

Iesaki citiem: