Realizēts projekts jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējām

Viļānu apvienības pārvalde 6.Jūnijs, 2013, 18:31 Projekti 2007-2013

Šā gada maija sākumā projekta ietvaros Viļānos, Liepu ielā 2a, pie policijas ēkas, uzstādīta skrituļošanas rampa, tādā veidā veicinot vietējo jauniešu brīvā laika dažādošanu Viļānos. Īstenojot šo projektu, galvenā ideja bija attīstīt iespējas jauniešiem izmantot savu brīvo laiku efektīvāk, interesantāk un arī savādāk kā tas ir ierasts. Līdz šim skrituļošana bija iespējama pilsētas stadionā, bet šobrīd viņi var to darīt speciāli tam paredzētā vietā. Jāuzsver, ka šī skrituļošana uz rampas uzliek arī zināmu atbildību, jo ir nepieciešams ievērot drošības noteikumus.

Projekts „Jauniešu brīvā laika pavadīšanas dažādošana Viļānos” īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošanas un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

Projekta attiecināmās izmaksas bija LVL 4701.40, no kurām LVL 4231.26 bija Eiropas finansējums.

Projekta Nr. 12-01-LL23-L413201-000051

2013-06-06

Iesaki citiem: