Noslēgusies „ESTLATRUS TRAFFIC” projekta 1.Vadības komitejas sanāksme

Viļānu apvienības pārvalde 29.Maijs, 2012, 18:00 Projekti 2007-2013

23. un 24.maijā Pleskavā (Krievijā) notika starptautiskā projekta „Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridors” (saīsinātais nosaukums „ESTLATRUS TRAFFIC” (ELRI-109)) atklāšanas sanāksme, kurā piedalījās projekta Vadības komiteja. Projekta partneri – Latvijas, Igaunijas un Krievijas pašvaldības un organizācijas (kopā 14 partneri) parakstīja sadarbības un finanšu līgumus.

Sanāksmi atklāja katras valsts pārstāvji. Krievijas pārstāvis Viktors Gerasimovs (Виктор Герасимов), Pleskavas rajona priekšsēdētāja vietnieks, iepazīstināja ar rajona infrastruktūru un svarīgākajām nozarēm, Alīna Gendele, Ludzas novada priekšsēdētāja, kas uzrunā pārstāvēja Latviju, uzsvēra drošības nozīmību uz ceļa un svarīgākos ieguvumus no starptautiskās sadarbības, savukārt Reins Hāks (Rein Haak) no Tartu apkopotā veidā prezentēja statistikas datus par ceļu satiksmes negadījumiem Igaunijā.

Projekta vadošā partnera Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas biroja vadītāja Ilze Stabulniece, savā prezentācijā uzsvēra projekta nozīmību un svarīgākos rezultātus, kas tiks sasniegti realizējot projektu, kā arī akcentēja katra partnera ieguldījuma nozīmību projekta realizācijā un prezentēja projekta galvenās aktivitātes.

Policijas pārstāvji no Latvijas un Krievijas sniedza skaidrojumu par situāciju uz ceļiem valstī – ceļu satiksmes negadījumu skaits, bojāgājušie un cietušie – statistika ir kliedzoša, tāpēc jo īpaši svarīgi ir uzlabot ceļu stāvokli, lai līdz minimumam samazinātu letālos ceļu satiksmes negadījumus.

Visu triju valstu pārstāvji raksturoja ceļu stāvokli un tas vēl vairāk lika pārliecināties par to, cik nozīmīgs ir šis projekts turpmākai valstu attīstībai ļoti daudzās nozarēs.

Galvenie labuma guvēji no projekta būs vairāk kā 200 tūkstoši pierobežas reģionu iedzīvotāji, vairāk kā 66 tūkstoši visu triju valstu iedzīvotāji, kas šķērso robežu, un ikviens, kurš izmantos tranzītielu.

Pirmā Vadības komitejas sanāksme ir veiksmīgi noslēgusies un devusi zaļo gaismu sekmīgai projekta realizācijai un turpmākai sadarbībai.

Viļānu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Grandāne

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013. finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Viļānu novada pašvaldība un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

2012-05-29

Iesaki citiem: