Noslēdzās Viļānu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanas projekta īstenošana

Viļānu apvienības pārvalde 28.Decembris, 2012, 16:01 Projekti 2007-2013
Šī gada 31.decembrī noslēdzas 25 mēnešus ilgā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta  1DP/1.5.3.1.0./10/IPIA/VRAA/087  ”Viļānu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšana” īstenošana.

Realizējot projekta mērķi – piesaistīt pašvaldības vajadzībām atbilstošus speciālistus, paaugstinot Viļānu novada pašvaldības administratīvo kapacitāti un sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes izveidi, pašvaldības darbam tika piesaistīti 2 kvalificēti speciālisti – projektu vadītājs un plānošanas inženieris.

Saskaņā ar noslēgto vienošanos Viļānu novada pašvaldība nodrošinās projekta īstenošanas rezultātā izveidoto darba vietu saglabāšanu vismaz sešus mēnešus pēc projekta pabeigšanas.

Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja, projekta vadītāja Iveta Piziča, 28.12.2012.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

2012-12-28

Iesaki citiem: