Eiroreģions “Ezeru zeme” atvēris jaunu biroju

Viļānu apvienības pārvalde 3.Augusts, 2014, 17:49 Projekti 2007-2013

Baltkrievijas Glubokoje pilsētas 600 gadu jubilejas svinību laikā Eiroreģions “Ezeru zeme” atklāja mūsdienīgu biroju. Turpmāk gaumīgi iekārtotajā birojā strādās, īstenos projektus un realizēs dažādas idejas Baltkrievijas kolēģi. Birojā notiks Eiroreģiona padomes sēdes un triju valstu  - Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas - partneru tikšanās.

Glubokoje biroja  telpu remonts, datortehnikas iegāde realizēta Latvijas – Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta " Trešais solis" ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības atbalstu.

“Mēs vienmēr esam bijuši gatavi jauniem izaicinājumiem, kopīgas Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas teritoriju noturīgai sociāli – ekonomiskai attīstībai un nākotnes plānošanai. Eiroreģiona “Ezeru zeme” gandrīz 16  pastāvēšanas un sadarbības gados projektu realizēšanai no Eiropas Savienības programmām piesaistīti vairāk kā 15 miljoni eiro. Jaunais birojs mums ir ļoti svarīgs. Šo biroju ikdienā uzturēs Glubokoje rajona izpildkomiteja. Priecājamies, ka vēl viens no projekta “Trešais solis” uzdevumiem ir izpildīts,” uzsver Eiroreģiona “Ezeru zeme” Latvijas biroja vadītāja Ilze Stabulniece.

Atklāšanā piedalījās Eiroreģiona biedru pārstāvji - tajā skaitā arī Viļānu novada pašvaldības pārstāvji. Baltkrievijas  kolēģi  visus dalībniekus sagaidīja ar sālsmaizi. I. Stabulniece pasniedza atzinības rakstu Glubokoje rajona izpildkomitejas priekšsēdētājam Oļegam Morhatam par aktīvu darbību Eiroreģiona “Ezeru zeme” attīstībā.  Biroja atklāšanā uzstājās Preiļu novada deju ansamblis “Dancari.”

4. jūlijā Glubokoje notika arī darba sanāksme, kurā apsprieda  projektā paveiktos un plānotos darbus. Savukārt Rēzeknes, Kārsavas un Riebiņu novada pārstāvji realizēja stažēšanās programmu, pieredzes un ideju apmaiņu, kas noteikti sniegs iespējas turpmākai sadarbībai.

Projekta “Trešais solis” ietvaros Eiroreģionam “Ezeru zeme”  izstrādāta Stratēģija 2014.–2020.gadam un organizēti trīs lieli pasākumi – investīciju forums Glubokoje  (Baltkrievija), vides forums  Švenčionys (Lietuva), dziesmu svētki Rēzeknē, kuros piedalījās gandrīz 600 dalībnieku no Latvijas, Baltkrievijas un Lietuvas, kā arī 28 Eiroreģiona "Ezeru zeme" biedru darbiniekiem  bija iespēja apgūt jaunas zināšanas un pieredzi, stažējoties četras dienas divās valstīs.   

Eiroreģionam “Ezeru zeme” ir stabilas nākotnes perspektīvas, jo  paveiktais un iecerētais domāts savstarpējai sapratnei un draudzīgām kaimiņattiecībām.

Projekta īstenošanas laiks: 2013. gada 1. marts – 2014. gada 31. augusts.

Kopējais finansējums  299 880,60 EUR, t sk. ENPI līdzfinansējums  90% – 269 892,54 EUR, nacionālais finansējums 10% – 29 988,06 EUR

Par biroja atklāšanu Baltkrievijā var izlasīt ŠEIT.

 

Informāciju sagatavoja:

Biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme”

Latvijas birojs

T. + 371 656 22201

www.ezeruzeme.lv

 

Vispārēja informācija par Programmu

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma ir Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas IIIA Dienvidu prioritātes turpinājums 2007. - 2013.gadam.

Vispārējais Programmas stratēģiskais mērķis ir veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežu reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību.

Programma aptver Latgales reģionu Latvijā, Paņevežas, Utenas, Viļņas, Alitas un Kauņas apgabalus Lietuvā, kā arī Vitebskas, Mogiļevas, Minskas un Grodņas apgabalus Baltkrievijā. Kā Programmas Kopīgā vadības iestāde darbojas Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija. Programmas oficiālā interneta vietne ir www.enpi-cbc.eu.

Paziņojums par ES

Eiropas Savienību veido 28 dalībvalstis, kas nolēmušas pakāpeniski apvienot savu kompetenci, resursus un likteņus. Piecdesmit gadus ilgā paplašināšanās perioda laikā tās ir kopīgiem spēkiem izveidojušas stabilitātes, demokrātijas un ilgtspējīgas attīstības zonu, vienlaikus saglabājot kultūru daudzveidību, toleranci un personiskās brīvības.

Eiropas Savienība labprāt dalās savos sasniegumos un vērtībās ar valstīm un cilvēkiem aiz ES robežām.

Par publikācijas saturu ir atbildīgs Eiroreģions “Ezeru zeme” un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

2014-08-03

Iesaki citiem: