Aizvadīta Zinību diena Viļānu novada izglītības iestādēs

Viļānu apvienības pārvalde 5.Septembris, 2013, 17:52 Projekti 2007-2013

Pirmdien, 2.septembrī novada skolotāji, skolēni un viņu vecāki pulcējās skolās un bērnudārzos, lai iezvanītu Jauno mācību gadu. Kāds tas būs? Daudz vēlējumu izskanēja no skolu direktoriem, novada pašvaldības pārstāvjiem un skolotājiem. Savas pirmās mācību gaitas šogad Viļānu vidusskolā un Dekšāres pamatskolā uzsāks aptuveni 53 pirmklasnieki.

Lai arī Zinību dienas rīts bija mazliet apmācies, tas tomēr nemazināja gaisā virmojošo svētku sajūtu. Viļānu vidusskolā šīs būs nopietnu pārmaiņu gads, jo šobrīd tajā notiek nopietni renovācijas darbi, kas būtiski izmainīs skolas ārēju un iekšējo veidolu. Svinīgās līnijas laikā visus skolēnus un skolotājus sveica skolas vadība un arī pašvaldības pārstāvji. Tāpat arī direktors pasniedza vairākus diplomus un pateicības rakstus skolēniem un skolotājiem. Svinīgo pasākumu apmeklēja arī bitīte, kas atlidoja no novada domes un dāvināja bērniem atstarotājus, tādā veidā atgādinot, ka drošība ir pirmajā vietā gan skolā, gan arī ārpus tās. Remontdarbu laikā būs jāsamierinās ar zināmām neērtībām, tomēr tas būs tā vērts, lai pēc tam raudzītos uz skolu pavisam citā gaismā.

Dekšāres pamatskolā Zinību dienas pasākums izvērties skaists un saviļņojošs ikvienam, bet jo īpaši skolas pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Skolas lielajai saimei svētību deva mācītājs Artūrs, tāpat arī jauki vēlējumi izskanēja no Viļānu novada priekšsēdētājas vietnieka Arnolda Puduļa un Dekšāres pagasta pārvaldes vadītāja Jāņa Benislavska. Pasākumā viesojās tēli – Bebra kundze, Mācību priekšmeti un Skolas zvans, kas atgādināja par savu nozīmību mācību gada laikā. Skolas vadība pateicas novada pašvaldībai par ieguldījumiem skolas labiekārtošanai. Jāpiemin, ka Dekšāres pamatskolā šis ir pirmais mācību gads astoņiem mazajiem pirmklasniekiem.

Viļānu kapella „Bumburņeicys” kuplināja svētku pasākumu Viļānu Mūzikas un mākslas skolā, kura šogad uzņēmusi 20 jaunus audzēkņus dažādās profesionālās ievirzes izglītības programmās – klavieru, akordeona, saksofona, flautas spēlē. Vizuāli plastiskās mākslas programmā mācības uzsāka astoņi jauni audzēkņi. Skolas direktore Inta Brence sveica visus audzēkņus, kā arī izteica pateicību vecākiem, kuri ir izlēmuši savus bērnus izglītot tieši Viļānu Mūzikas un mākslas skolā.

Arī Viļānu novada pirmsskolas izglītības iestādēs norisinājās jaunā mācību gada sagaidīšanas pasākumi, kuros norisinājās dažādas aktivitātes. Radapoles „Bitītē” viesojās bērnudārza simbols – bite, kura ļoti labprāt darbojās kopā ar bērniem. Katra grupiņa prezentēja savas grupas nosaukumu ar atbilstošu priekšnesumu.  Mazās „Skudriņas” čakli strādāja,  „Rūķīši” un  „Lācēni”  gāja rotaļā „Lācīt’s kāpa ozolā”, „Saulītes” grupiņa dziedāja dziesmu par saulīti, bet mazākumtautību  grupa „Taurenīši” dziedāja dziesmiņu „Kas dārzā”. Paldies skolotājai Ritai par iejušanos bites lomā.

Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē bērnus apciemoja Jānītis (skolotāja L.Serjožkina) un Anniņa (skolotāja S.Zeimule), kuri ar bērniem gāja jautrās rotaļās un nobeigumā viņus cienāja ar konfektēm.  Pateicība mūzikas skolotājai B.Vigupei par pasākuma organizēšanu un skolotājām S.Zeimulei un L.Serjožkinai par vadīšanu. Priecē tas, ka bērnu skaits iestādē šogad ir palielinājies (īpaši jaunākajās grupās).  Bērnudārza vadītāja novēlēja, lai jaunais mācību gads ir radošs, veiksmīgs, interesants un notikumiem bagāts gan iestādes audzēkņiem, gan pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem, gan arī bērnu vecākiem!

Informāciju sagatavoja

Sigiat Āboliņa

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Atstarotāju izsniegšana skolēniem notika Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros realizētā projekta starptautiskās satiksmes drošības akcijas “Mamma, tētis un es – aizsargāta ģimene!” ietvaros.

Projekta pilns nosaukums: ELRI-109 „Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros”/ „ESTLATRUS TRAFFIC”

 

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013. finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Viļānu novada pašvaldība un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Informāciju sagatavoja

Sigita Āboliņa

Sabiedrisko attiecību speciāliste

2013-09-05

Iesaki citiem: