Vizuālā materiāla atspoguļošanas stacijas izveide Viļānu Mūzikas un mākslas skolas zālē jeb stāsts par acīm un ausīm baudāmiem kulturāli izglītojošiem pasākumiem skolā.

Viļānu apvienības pārvalde 21.Janvāris, 2020, 08:42 Projekti 2014-2020

2019. gada 8. augustā Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība saņēma priecīgu ziņu: Lauku atbalsta dienests ir pieņēmis lēmumu apstiprināt projektu Nr.19-01-AL15-A019.2202-000007 "Vizuālā materiāla atspoguļošanas stacijas izveide Viļānu Mūzikas un mākslas skolas zālē", kas tika iesniegts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakš pasākuma 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un piešķirt publisko finansējumu 6299,86 EUR. Lai īstenotu šo projektu, kura attiecināmās izmaksas ir 6999,85 EUR, Viļānu novada pašvaldības piešķīra iztrūkstošo finansējumu 699,99 EUR apmērā.

Sadarbībā ar uzņēmumu Certes.lv, 2019. gada 22. novembrī Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība iegādājās un uzstādīja projekcijas ekrānu 290x181 ar elektrisko vadību un projektoru. Kopš Viļānu Mūzikas un mākslas skolas zālē ir vizuālā materiāla atspoguļošanas stacija, ir notikuši jau daži labas vizuālas un skaņas kvalitātes pasākumi: Izglītības kvalitātes valsts dienesta “Pumpurs” projektu konkursā atbalstītā projekta “Attīstības iespējas un izaugsme Latgalē” noslēguma pasākums 28. novembrī, Viļānu Mūzikas un mākslas skolas “Zelta Ziemassvētki” 19. decembrī. Bez projektora un ekrāna zālē nav iedomājami arī nākošie šī mācību gada ārpusskolas, atklātie pasākumi: Masku balle – konkurss 31. janvārī, Bērnu veidotu animācijas filmu vakars 28. februārī, VMMS esošo un bijušo audzēkņu jaunrades vakars 26. martā Latviešu mūzikas un mākslas konkurss 16. aprīlī, “Hei, vasara” 28. maijā. Skola ir atvērta ikvienai ārpus programmas aktivitātei, tādēļ atnāc, paskaties, paklausies un piedalies!

Paldies, Viļānu novada pašvaldībai un Lauku atbalsta dienestam par finansiālo atbalstu projekta īstenošanā.

Informāciju sagatavoja: Inta Brence

Viļānu mūzikas un mākslas skolas direktore

 

Iesaki citiem: