Viļānu novadpētniecības muzejā ir izveidota jauna izglītojoša programma „Babiņa prata, mazbērni mācās”

Viļānu apvienības pārvalde 31.Oktobris, 2019, 14:34 Projekti 2014-2020

Viļānu Novadpētniecības muzejs ir sekmīgi īstenojis projektu „Babiņa prata, mazbērni mācās”, kas tika finansiāli atbalstīts Valsts kultūrkapitāla fonda izsludinātajā projektu konkursā mērķprogrammā „LATVIJAS SKOLAS SOMAS” SATURA RADĪŠANA MUZEJOS.” Projekta kopējais finansējums sastāda 1107.00 EUR, Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums projekta īstenošanai - 107.00 EUR.

Projekta ietvaros tika izveidota programmas "Latvijas skolas somas" saturam atbilstoša jauna muzejizglītojoša programma "Babiņa prata, mazbērni mācās". Muzejs plānoto aktivitāšu īstenošanai ir iegādājies 30 mazās stelles aušanai, galdu praktiskām nodarbībām ar skolēniem, speciālās adatas pērļu vēršanai šķēres auduma noņemšanai no stellēm. Izglītojošās programmas saturs balstās uz materiālo bāzi, kas pieejama pastāvīgās ekspozīcijas "Lina sēkliņas stāsts" izzinošo muzeja krājuma priekšmetu un vizuālo materiālu ietvaros. Materiāls atspoguļo linu audzēšanas nozīmi Latgales iedzīvotāju dzīvē līdz pat 20.gs. vidum, kad linus audzēja pārtikas produktu ražošanai, apģērbiem un ikdienas dzīvē nepieciešamā linu auduma darināšanai.

Izglītojošā programma 120 minūšu garumā ir veidota tā, lai skolēni, atbilstoši savam vecumposmam, aktīvi iesaistītos izziņas procesā un paaugstinātu savas kompetences. Skolēni sazināsies latviešu valodā un valodas dialektos, piemēram, lasīs tautas dziesmas latgaliešu un latviešu valodā, attīstīs pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās kā, piemēram,  linu audzēšanā un apstrādē, sociālās prasmes, klausoties un sadzirdot stāstīto, piedalīsies kopīgā darbā, iegūs zināšanas un izpratni par vietējā kultūras mantojuma nozīmi un tā vietu pasaulē, un iekļaušanos mūsdienu kultūrā.

Programmas praktiskā daļa ir veidota 100 minūšu garumā, lai katrai mērķa grupai, atbilstoši tās vecumam sniegtu iespēju apgūt praktiskā darba iemaņas aušanā uz mazajām stellēm un katram pašam darināt lietas no lina.

 Sagatavoja: Viļānu Novadpētniecības muzeja vadītāja
Margarita Skangale

Iesaki citiem: