Viļānu novada pašvaldībā šovasar būs nodarbināti 15 skolēni

Viļānu apvienības pārvalde 1.Jūlijs, 2015, 21:09 Projekti 2014-2020

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) šovasar ir atjaunojusi skolēnu nodarbinātības pasākuma vasaras brīvlaikā īstenošanu. Viļānu novada pašvaldība šogad nodrošina 15 darbavietas. Skolēni tiks nodarbināti vienu mēnesi un darba laiks ir ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā, ja nav sasnieguši 18 gadu vecumu.

Viļānu novada pašvaldībā jūnijā darbu ir uzsākuši 5 skolnieki, kas tiek nodarbināti 3 darba vietās Viļānu vidusskolā, 1 - Dekšares pamatskolā un 1 - labiekārtošanas darbos Viļānu pilsētā. 

Ar NVA atbalstu vasaras mēnešos strādāt un iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un pirmo darba pieredzi varēs jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.  Darba devējam piešķir dotāciju skolēna ikmēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, savukārt otru pusi algas, kā arī nodokļus nomaksā darba devējs. Tāpat NVA apmaksā skolēna veselības pārbaudes, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm un nodrošina skolēnu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darba vietā.

Vairāk informācijas par nodarbinātību skolēniem NVA tīmekļa vietnē

Iveta Piziča

Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja

2015-07-01

Iesaki citiem: