Viļānu novada pašvaldība ir uzņemta Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā (NVPT)

Viļānu apvienības pārvalde 10.Decembris, 2019, 14:37 Projekti 2014-2020

11. decembrī Slimību profilakses un kontroles centra organizētajā NVPT tīkla ikgadējā seminārā Viļānu novada NVPT koordinatorei Gunai Popovai tika svinīgi pasniegts apliecinājums par veiksmīgu iekļaušanos NVPT.
Dalība NVPT ir brīvprātīga un bezmaksas. Tā ir kustība, kurā var iesaistīties visas pašvaldības, kas vēlas darboties veselības veicināšanas jomā, izpilda noteiktus kritērijus saistībā ar veselības veicināšanu un aizpilda pieteikuma dokumentus.

 NVPT ir izveidots, lai sekmētu „Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam” izvirzīto mērķu īstenošanu veselības veicināšanas jomā un veicinātu pašvaldību iesaisti iedzīvotāju veselības uzlabošanā, kā arī sniegtu metodisku atbalstu pašvaldības autonomās funkcijas realizēšanai (likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6.daļa) – iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana.

 Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla mērķis ir sekmēt labās prakses piemēru, pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības un sniegt tām metodoloģisku atbalstu dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī un paaugstināt pašvaldību darbinieku izglītotību sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumos, tādējādi atbalstot veselības, labklājības un vienlīdzīgu iespēju attīstību reģionālajā līmenī.

 Veselības ministrija sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC), Latvijas Pašvaldību savienību, Pasaules Veselības organizācijas (PVO) pārstāvniecību Latvijā un Rīgas Stradiņa universitāti ir izveidojusi NVPT koordinācijas komisiju, balstoties uz PVO ieteikumiem. Sīkāka informācija: https://www.spkc.gov.lv/lv/veseligas-pasvaldibas1/nacionalais-veseligo-pasvaldib

Informācija un foto:  Projektu vadītāja Karmena Kotāne

Iesaki citiem: