Viļānu novada jaunieši īstenos Eiropas Solidaritātes korpusa projektu “Pakāpieni attīstībai”!

Viļānu apvienības pārvalde 12.Februāris, 2019, 18:24 Projekti 2014-2020

Brīvprātīgais darbs, jauniešiem nepieciešamo kompetenču pilnveidošana, apmācības, izmantojot neformālās izglītības metodes, atbildības uzņemšanās un regulāra pasākumu organizēšana atbilstoši jauniešu vajadzībām Viļānu novada teritorijā - šīs ir tikai dažas no projekta laikā paredzētajām aktivitātēm, lai jaunieši iemācītos savstarpēji sadarboties un strādāt kopīga mērķa vārdā, risinot sabiedrībā aktuālus izaicinājumus.

Plānotais projekta norises laiks ir no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2020.gada 31.martam, tādējādi veidojot aktivitātēm piepildītu gadu. Tā ietvaros ir paredzēta arī jauniešu grupas iniciēta projektu pieteikumu iesniegšana kādā no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajiem konkursiem, turpinot finansējuma piesaisti jaunatnes lietām Viļānu novadā.

Viļānu novada jauniešu iniciatīvu grupa projekta “Pakāpieni attīstībai” ietvaros ir gatava uzņemties atbildību gan par aktivitāšu īstenošanu, gan par finanšu plānošanu un apkārtējo jauniešu informēšanu saistībā ar plānotajiem pasākumiem, tos mudinot iesaistīties aktivitātēs. Jaunieši cer, ka projekta laikā īstenotās darbības, paplašinās novada aktīvo jauniešu loku, nākotnē nodrošinot ilgtspējīgu un kvalitatīvu jauniešu sadarbību ar novada politiķiem un pašvaldības administrāciju.

Projekta “Pakāpieni attīstībai” budžets gada griezumā sastādīs 6888 EUR, kas tiks finansēts, pateicoties Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa programmas atbalstam, kuru Latvijā administrē Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra.

 

Projekts "Pakāpieni attīstībai" tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” un valsts budžeta finansiālu atbalstu.
Šī  publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Laura Malinovska
Viļānu novada jauniešu iniciatīvu grupas pārstāve

2019-02-12

Iesaki citiem: