Uzsākts projekts „Vides pārvaldības pilnveidošana, īstenojot kopējus pasākumus RU–LV pārrobežu reģionos”

Viļānu apvienības pārvalde 9.Augusts, 2019, 21:55 Projekti 2014-2020

Paaugstināt ieinteresēto personu un iedzīvotāju zināšanu līmeni par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, iesaistot  dažādas mērķa grupas dažādās aktivitātēs- šāds ir projekta mērķis, lai stiprinātu atbildīgo institūciju kapacitāti.

     Projekts tiek īstenots kopā ar vēl 8 partneriem: Biedrību "Eiroreģions "Pleskava, Livonija"(LV)", Pitalovas rajona administrāciju, Palkinas rajona administrāciju, Krasnogorodskas rajona administrāciju, biedrību"Eiroreģions "Pleskava-Livonija"(RU)", Viļakas novadu, Balvu novadu un Smiltenes novadu.
       8. augustā pašvaldības pārstāvji devās uz SIA “ALAAS” biroju, lai apmeklētu izglītojošu semināru par atkritumu šķirošanu un iepazītu programmu, kuru drīzumā apgūs arī Viļānu novada iedzīvotāji, tādējādi paaugstinot iedzīvotāju izpratni par atkritumu apsaimniekošanu, šķirošanu, kompostēšanu, bīstamo atkritumu uzglabāšanu Viļānu novadā un pievēršot uzmanību otrreizējai materiālu pārstrādei (plastmasa, stikls, papīrs, metāls). 
     Viļānu novada prioritāte ir ilgtspējīga atkritumu apsaimniekošana, nelegālo atkritumu izgāztuvju samazināšana, iedzīvotāju izglītošana atkritumu šķirošanas jomā. Tematikas aktualizēšana projekta ietvaros atstās pozitīvu ietekmi ne tikai uz Viļānu novada iedzīvotājiem, bet kalpos par paraugu citiem reģioniem, jo izglītoti cilvēki ir viens no būtiskākajiem ilgtspējīgas vides pārvaldības nosacījumiem.
      Tā kā projekta īstenošanas laiks ir līdz pat 2021. gada 1.   augustam, plānotie projekta pasākumi iekļauj patiešām plašas un iedzīvotājiem noderīgas aktivitātes, piemēram, pilotprojektu “Zero waste lifestyle” par atkritumu apsaimniekošanas ieradumiem Viļānu novada mājsaimniecībās, nelegālo atkritumu poligonu identificēšanu, nometni, apaļā galda diskusijas, meistardarbnīcas, publiskās stihiskās izgāztuves likvidēšanu Viļānos, u.c. aktivitātes.
      Jāatzīmē, ka visu projekta gaitā plānoto aktivitāšu sasniegšanai, kas nodrošinātu projekta mērķa sasniegšanu, novada iedzīvotāji tiek aicināti aktīvi piedalīties aktivitātēs, kas tiks publicētas jau pavisam drīz!
      Projekta kopējais budžets sastāda 646 835 EUR, no kura finansējums Viļānu novada pašvaldībai sastāda 68 000 EUR.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu .

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Viļānu novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Laura Malinovska
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Iesaki citiem: