Uzsākta grants ceļa pārbūve posmā Malta–Broki–Lielie Tuči–Lucāni–Kristceļi

Viļānu apvienības pārvalde 15.Novembris, 2019, 15:51 Projekti 2014-2020

Viļānu novada dome ir parakstījusi līgumu ar būvdarbu veicēju, uzņēmuma SIA “Ceļi un tilti” pārstāvjiem Edgaru Nagli un Ritu Savčenko, par kopējo līguma summu 1 568 096,42 EUR.

            Pārbūve noritēs projekta ietvaros, kas ir saņēmis ES fondu atbalstu Lauku atbalsta programmas 2014.–2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Pirms četriem gadiem uzņēmēji un iedzīvotāji publiskajās apspriedēs noteica pašvaldības ceļu atlases kritērijus. Prioritāri tika atbalstīta grants ceļa posmā Malta–Broki–Lielie Tuči–Lucāni–Kristceļi pārbūve. Pasākums atbalsta investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību lauku teritorijās.

            Dome ir saņēmusi būvatļauja būvdarbu veikšanai. Projekta kopējās izmaksas ir 1 585 569,85 EUR, no tām publiskais finansējums 720 000,00 EUR apmērā. Autoruzraudzības pakalpojumu pārbūves laikā sniegs uzņēmums SIA “RK projekti” (līguma summa – 1210,00 EUR), būvuzraudzību nodrošinās uzņēmums SIA “RoadLat” (līguma summa - 16193,43 EUR). Būvdarbu veicējs jau novembrī plāno uzsākt uzmērīšanas un nospraušanas darbus, caurteku demontēšanu un uzstādīšanu, grāvju tīrīšanu, atsevišķu koku un krūmu zāģēšanu.

            Projektu plānots pabeigt līdz 2021. gada 26. februārim.  

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Sagatavoja:

projekta vadītāja Karmena Kotāne

                      Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

       

 

Iesaki citiem: