Turpinās Centrālās ielas pārbūves darbi

Viļānu apvienības pārvalde 18.Jūnijs, 2015, 21:32 Projekti 2014-2020

Projekta Nr. 5.6.2.0/16/I/018 “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” norisinās būvdarbi Centrālajā ielā Viļānos. Projekta mērķis ir, balstoties uz komersantu vajadzībām, komercdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras sakārtošana privāto investīciju apjoma pieaugumam un uzņēmējdarbības attīstībai Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes un Viļānu novados, reģenerējot degradētās teritorijas. Projekts paredz industriālo teritoriju tīklojuma izveidi uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados, sakārtojot degradētās teritorijas un rekonstruējot vai uzbūvējot ielas un ceļus ar pazemes inženierkomunikāciju izbūvi.

Viļānu pilsētas Centrālajā ielā kopš būvdarbu uzsākšanas ir izbūvēts maģistrālais ūdensvads ar pieslēgumiem un izbūvēta sadzīves kanalizācija ar pieslēgumiem no Skolas ielas līdz Jersikas ielai, izbūvēta lietus kanalizācija ar drenāžu Kaupres un Jersikas ielas krustojumā kā arī ir uzsākta kanalizācijas spiedvadu izbūve. Šobrīd tiek veikta ūdensvada un sadzīves kanalizācijas atvadu izbūve pie Liepu ielas.

Aprīlī plānots uzsākt arī pašas ielas seguma rekonstrukcijas un labiekārtojuma darbus, kā arī plānots uzsākt darbus Tevenānu ielā.

Projekta attiecināmo izmaksu summa Viļānos plānotajiem būvdarbiem  - 1 902 407,45 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 1 617 046,33 EUR, pašvaldības budžeta finansējums (ieskaitot valsts budžeta dotāciju) 285 361,12 EUR.

 

Līga Strode

Viļānu novada pašvaldības plānošanas inženiere

Iesaki citiem: