Tika atklāts parkūra un workout laukums

Viļānu apvienības pārvalde 16.Septembris, 2019, 21:44 Projekti 2014-2020

14.septembrī notika parkūra laukuma atklāšana, kur ar paraugdemostrējumiem un meistarklasēm uzstājās parkūra, ielu vingrošanas un break dance eksperti.

Svinīgajā atklāšanas pasākumā Viļānu novada pašvaldības priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova kopā ar Latgales reģiona attīstības aģentūras direktoru Māri Bozoviču, Latgales Plānošanas reģiona projektu vadītāju Ilutu Kriškijāni un SIA "MK Dizains" valdes locekli Sergeju Semjonovu grieza sarkano lentīti, tādējādi teritoriju nododot aktīva dzīvesveida entuziastu lietošanā un norādot uz vēl vienu sakārtotu teritoriju Viļānu novadā, kas veicinās jauniešu sociālo integrāciju.

Tāpat pasākuma tapšanā iesaistījās arī Eiropas Solidaritātes korpusa projekta "Pakāpieni attīstībai" jauniešu grupa, kuri bija sagādājuši nelielu konkursu klātesošajiem, kā arī aicināja jauniešus izmēģināt soļus break dance apgūšanā, tādējādi papildinot savas prasmes, kas, iespējams, kādam ir atklājis jaunu nodarbošanos brīvajā laikā!

Parkūra laukums ir viens no objektiem, kurš atrodas aktīvās atpūtas laukumā "ALA" (blakus Viļānu pilsētas stadionam) un tika izveidots ar projekta LLI-402 "Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm (risk-free)"un Viļānu novada pašvaldības atbalstu, uzklausot jauniešu izteikto vēlmi par parkūra laukuma pieejamību arī Viļānu novadā.

Viļānu novada pašvaldība izsaka pateicību Latgales reģiona attīstības aģentūrai, Latgales Plānošanas reģionam, SIA "MK Dizains", Jaunatnes sporta biedrībai "Ielu vingrošana", Break dance biedrībai "Factory Kingz", Projekta "Pakāpieni attīstībai" jauniešu grupai un citām iesaistītajām pusēm pasākuma tapšanā!

Parkūra laukuma  kopējās izmaksas ir 89 105,05 EUR, no kurām ierīkošanas izmaksas sastāda 33 146,50 EUR un parkūra iekārtu izmaksas sastāda 55 968,55 EUR. ERAF līdzfinansējums sastāda 34 000 EUR, Valsts līdzfinansējums sastāda 2 000 EUR, atlikušos 53105,05 EUR sastāda pašvaldības finansējums.

Projekts LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 750 973,98 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 638 327,88 EUR. Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Viļānu novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Foto, teksts: Laura Malinovska
Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Iesaki citiem: