Lekcija "Tu esi tieši tik stiprs, cik stipra ir tava griba un pārliecība"

Viļānu apvienības pārvalde 27.Janvāris, 2020, 09:18 Projekti 2014-2020

Trešdien, 22.janvārī, Viļānu vidusskolā ciemojās brīnišķīgi vieslektori - seržants, NBS SUV karavīru atlases instruktors, pasaules elites šķēršļu sacensību (OCR) skrējējs Kaspars Kalnbērzs, un iekšējās izaugsmes un dzīves kvalitātes treneris - Egils Purviņš. Šī bija pirmā reize, kad Eiropas Solidaritātes korpusa projekta “Pakāpieni attīstībai” ietvaros diskusijas ar Viļānu novada jauniešiem par karjeras izvēli un mērķu sasniegšanu notika vidusskolas telpās, uz sarunām aicinot ievērojamu interesentu skaitu.

Kaspars Kalnbērzs dalījās ar klausītājiem pieredzē par savām mācībām pamatskolas laikā, smagās militārās karjeras gaitu un ģimenisko vērtību saglabāšanu un godāšanu. Rosinot jauniešus nenobīties un piedalīties neierastās un ekstremālās fiziskajās aktivitātēs, pārvarot šķietami neiespējamos pārbaudījumus, lektors dalījās ar saviem sasniegumiem šķēršļu joslu sacensībās. K.Kalnbērza izklāstītā pieredze, domājams, daudziem jauniešiem būs labs mudinājums nepadoties un atcerēties, ka pat visdziļākajā postā ir atrodams glābiņš, ja vien ir motivācija un izslēgta opcija - padoties. Visa pamatā ir cilvēka spēcīgā griba sasniegt sev vēlamo.

Savukārt E.Purviņš savā iedvesmojošā lekcijā mudināja jauniešus ne tikai sapņot domu līmenī par sev vēlamo, bet rezultātu sasniegšanai izveidot konkrētu mērķu izpildes sarakstu. Tagad ikkatram jaunietim būs skaidrs, kā materializēt savus mērķus, veidot detalizētu mērķu sarakstu. Lektora teicienu "Tu esi tieši tik stiprs, cik stipra ir tava griba un pārliecība!" vajadzētu ikdienā atcerēties katram no mums.

Projekts “Pakāpieni attīstībai” noslēgsies 2020.gada 31.martā un tiek finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Jauniešu iniciatīvu grupa izsaka pateicību Viļānu novada pašvaldībai un Viļānu vidusskolas pedagogiem par atbalstu pasākuma organizēšanā.

Projekts "Pakāpieni attīstībai" tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” un valsts budžeta finansiālu atbalstu.
Šī  publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Paula Kalniņa
Viļānu novada jauniešu iniciatīvu grupas dalībniece

Iesaki citiem: