Apmeklēta kārtējā konference projekta ``@ctive Dialogue on Cultural Heritage for the Future Europe –Futur@” ietvaros

Viļānu apvienības pārvalde 8.Oktobris, 2019, 19:40 Projekti 2014-2020

Viļānu novada pašvaldība realizē projektu ``@ctive Dialogue on Cultural Heritage for the Future Europe –Futur@” (Aktīvais dialogs par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un digitalizēšanu rītdienas Eiropas kontekstā). Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” 2. atbalsta darbības 2.2. apakšpasākuma „Pašvaldību tīklojumi” (Networks of Towns) ietvaros.

Šī projekta ietvaros Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā notika jau ceturtā Eiropas konference. Konferencē piedalījās pārstāvji no 10 Eiropas valstīm. Konferences gaita tika sadalīta 4 daļās, kur tika runāts par informācijas tehnoloģiju izmantošanu kultūras popularizēšanai un cilvēku ieinteresēšanai, par Eiropas kopējām vadlīnijām kultūrpolitikā, kas  ir viens no ES pastāvēšanas un izaugsmes pamatelementiem, kā arī par katras valsts pieredzi kultūras mantojuma saglabāšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm. Pēdējā konferences daļā tika rīkota apaļā galda diskusija, kuras gaitā dalībnieki vienojās, ka, lai arī mēs pārstāvam dažādus Eiropas reģionus, lai arī mūsu kultūras, valodas, vēstures īpatnības ir atšķirīgas, taču nenoliedzami pastāv ļoti daudz līdzību. To arī apliecina Eiropas Savienības moto – vienoti daudzveidībā.

Viļānu novadu šajā konferencē pārstāvēja Viļānu novada pašvaldības izpilddirektors Andris Stafeckis un Viļānu vidusskolas skolotāja Iveta Stabulniece. Mēs dalījāmies mūsu valsts pieredzē, kā informācijas tehnoloģijas tiek izmantotas kultūras mantojuma saglabāšanā un interesentu piesaistei. 2019. gadā sāka darboties  digitālās koprades platforma „iesaisties.lv” - kur ir ne tikai apkopoti arhīva materiāli, kas līdz šim bija pieejami tikai uz vietas, bet ļauj arī pašiem iesaistīties jaunu datu radīšanā. Šo platformu sāk izmantot arī skolās. Savukārt A.Stafeckis aktualizēja jautājumu, kā pašvaldība var atbalstīt kultūras mantojuma saglabāšanu.

Paralēli darbam konferencē tika veidoti kontakti ar citām pašvaldībām, apspriestas konkrētas turpmākās sadarbības vīzijas.

Paldies Viļānu novada pašvaldībai par atbalstu un milzīgo darbu, kas jau paveikts šī projekta ietvaros. Šādas tikšanās reizes ļauj ne tikai dalīties  pieredzē, bet arī apjaust, ka mūsu valstī, novadā  ļoti daudz tiek darīts un jau ir izdarīts iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanai!

Iveta Stabulniece
Viļānu vidusskolas skolotāja

2019-10-08

Iesaki citiem: