Pakāpieni attīstībai

Viļānu apvienības pārvalde 17.Augusts, 2020, 09:23 Notikumi

            Tā saucas projekts (saīsin. - PAT), ko īsteno Viļānu novada jauniešu iniciatīvu grupa ar Eiropas Solidaritātes korpusa programmas finansiālu atbalstu. Augustā noslēdzas projekts un tiek īstenotas pēdējās aktivitātes. Kamēr vēl vasara mūs lutina ar siltiem laika apstākļiem, jaunieši steidz izmantot iespēju, lai vēlreiz sanāktu kopā Daugavas lokos un atskatītos uz gada griezumā paveikto projekta ietvaros.

            Atskaites ceļojums tiešā un pārnestā nozīmē aizsākas Slutišķos, Naujenes pagastā. Pēc tam, kad grupas ir izkārtojušās uz koka plostiem, seko lomu sadale: kurš plosta galos metīs izaicinājumu vējam un straumei, kurš būs atbildīgs par ēdienreizēm, kurš nodrošinās uzdevumu izpildi, izmantojot norādes Whatsapp grupā, kurš rūpēsies par radošu atmosfēru.

            Jaunieši ceļojuma laikā ir izvērtējuši organizētos neformālās izglītības pasākumus: jauniešu forumu, saliedēšanās pasākumus, apmācības, personīgās izaugsmes nodarbības un dalību labdarības akcijās, tikšanos ar Valkas jauniešiem, radošo darbnīcu organizēšanu. Grupās ir izveidots Viļānu novada Jaunatnes lietu speciālista profils. Atsevišķs uzdevums saistībā ar Jaunatnes plānošanas dokumenta izstrādi ir sniedzis atbildes uz jauniešiem aktuāliem jautājumiem kā, piemēram, Jauniešu centra vietas izvēli, iespējamo dialogu ar deputātiem, turpmākajām jauniešu aktivitātēm novadā.

            Vēl vasara nav galā, un jaunieši novada dienu ietvaros sestdienas rītā, 22. augustā, laukumā pretī pilsētas stadionam ir ieplānojuši skanīgi pamodināt Viļānus, piedāvājot aktivitātes gan lieliem, gan maziem. Novēlam viņiem izdošanos un atbalstām ar dalību radošajās darbnīcās!

Projekts "Pakāpieni attīstībai" tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” un valsts budžeta finansiālu atbalstu.
Šī  publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Karmena Kotāne
Projekta vadītāja

 

Iesaki citiem: