Bokonu Bryuklenem 15

Viļānu apvienības pārvalde 1.Oktobris, 2020, 09:02 Notikumi

Ir daži visīsākie ceļi uz laimi, un dejošana ir viens no tiem.. 

Šo ceļu jau 15 gadus iet senioru līnijdeju grupa “Bokonu Bryuklenes”. Kolektīvs sācis darboties 2005. gadā, Bokonu saietu namā, aizrautīgās kolektīva vadītājas Dzidras Bruzgules vadībā. Visu gadu garumā kolektīvs ar lielu entuziasmu mācās dejas, piedalās līnijdeju festivālos, jubilejās, tematiskos saietos un labdarības pasākumos. Kopā piecpadsmit gadu laikā ir uzstājušās apmēram 250 koncertos.

”Bokonu bryuklenes” uzskata, ka līnijdejas ir lielisks veids, kā uzlabot un saglabāt veselību. Kas acīmredzami arī strādā, jo savos gados spēt izdejot tik daudzus koncertus un spēt ieguldīt lielo darbu un laiku, lai tiem sagatavotos, visnotaļ vajag daudz enerģijas. Būt aktīvām arī visās citās dzīves jomās - darboties Biedrībā “Bokonu Bryuklenes”, rakstīt projektus, rūpēties par savu vizuālo tēlu, pasākumu kvalitāti un rast iespēju palīdzēt citiem – lūk, tas ir par kolektīva dāmām!

Saulaini, rudenīgo svētdienas pēcpusdienas koncertu, kurš notika 2020.gada 26.septembrī, Dekšāres pamatskolas zālē, ievadīja Roza un Miļa, kā viņas pašas teic, ka esot atbraukušas apsveikt savu klasesbiedreni Dzidru. Nākamais uznāciens bija svētku gaviļniecēm, ar kurām visi tika vēlreiz iepazīstināti un tālāk “Bokonu Bryuklenes” ievijās deju ritmos.

Jubilejas pasākumā kopā ar gaviļniecēm uzstājās arī vairāki vieskolektīvi, ar kuriem senioru līnijdeju grupu ”Bokonu bryuklenes” vieno draudzības saites: līnijdeju grupa “Četras debesspuses” no Varakļāniem, “Cherry Lady” no Viļāniem, “Rose River” no Rožupes, senioru deju kopa “Dzīves virpulis” no Rožkalniem, senioru dāmu deju grupa “Draiskās peonijas” no Rubeņiem, ritma deju grupa un senioru deju grupa “Pagrieziens” no Sīļukalna, Nagļu seniori, folkloras kopa “Skreine” no Nagļiem, duets “Sen projām dienas” no Varakļāniem. Un, protams, no sveicēju loka neizpalika arī vietējie Dekšāres pagasta kolektīvi: dziedošo jauniešu apvienība, vīru folkloras kopa “Kūzūls”, pūtēju orķestris “Dekšāres”, lauku kapela “Sovejī” un dramatiskā kopa “Kūpā”.

Katrs kolektīvs, kurš uzstājās, tika izcelts un par katru no tiem ”Bokonu bryuklenēm” bija, ko teikt, kāds amizants atgadījums vai kāda skaista atmiņa. Dāvanas saņēma ne tikai jubilāres, bet arī viņas bija padomājušas par katru ciemiņu, katram pateicās un pasniedza ko jauku piemiņai.

“Bokonu Bryuklenes” apsveikt bija ieradusies ar Viļānu novada domes priekšsēdētāja J.Ivanova, Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja I.Piziča, Dekšāres pagasta pārvaldes vadītāja Z.Žugunova un daudzi citi, kuriem kolektīvs ir kļuvis īpaši mīļš.

Svētku sveicieni ieskāva senioru līnijdeju grupas “Bokonu Bryuklenes” dejotājas skaistos rudens ziedos, brūkleņogu lietū un pozitīvām emocijām pārpildītā atmosfērā.

Prieks bija redzēt tik daudz smaidu, prieka un dzīvīguma..

Paldies, senioru līnijdeju grupai “Bokonu Bryuklenes” par to, ka viņas ir, par to, ko viņas dara, par to, kā viņas to dara un par šiem brīnišķīgajiem svētkiem! Lai vēl ilgus gadus deja jūs vieno!

Tāpat liels paldies ikvienam, kas piedalījās šo svētku organizēšanā un tapšanā, kas uzstājās koncertā, atbalstīja un vienkārši bija klāt!

 

Iesaki citiem: