Latvijas kultūru dienas Latgalē 2020

Viļānu apvienības pārvalde 28.Jūlijs, 2020, 12:52 Notikumi

25. jūlijā Viļānos, laukumā pie Kultūras nama notika pasākums “Tautību skanīgā tikšanās Viļānos”. Tas bija viens no  Latvijas kultūru dienu Latgalē  PYNU,PYNU SĪTU organizēts pasākums  biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un Latvijas Kultūras ministrijas līguma “Par atsevišķu valsts  pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības jomā” ietvaros, īstenojot sadarbību starp Dagdas un Viļānu  novadu pašvaldībām.

Tautību vainagā kopā savijās ukraiņu, baltkrievu, krievu un latviešu kultūras. 17 dažādi kolektīvi piedāvāja skatītājiem un klausītājiem skanīgas, jautras, melodiskas dziesmas un jestras dejas. Dalībnieki bija sabraukuši no Daugavpils, Jēkabpils, Rēzeknes nacionālajām biedrībām un kultūras namiem. Viļānu novadu pārstāvēja Viļānu KN senioru deju kopa KŪMYS, vokālais ansamblis SUDARUŠKI un Dekšāres vīru kopa KŪZULS.

Pateicoties Kultūras ministrijas atbalstam, dalībnieki saņēma piemiņas dāvanas no pasākuma organizatoriem.

Paldies dalībniekiem par jauko koncertu, paldies SIA “Lapiņas ĒMEI”, uzņēmējam Žanim Jesko no Nagļu pagasta, SIA “Silgali I”, Ilzei Sondorei par līdzdalību un atbalstu un Viļānu kultūras nama darbiniekiem par ieguldīto darbu.

Informāciju sagatavoja:
Margarita Cakula
Viļānu KN vadītāja

Foto:
Ilze Sondore

 

Iesaki citiem: