Veiksmīgi aizvadīta Karjeras nedēļa 2020 Viļānu vidusskolā

Viļānu apvienības pārvalde 11.Novembris, 2020, 10:29 Jaunumi

Attālināti un tiešraidēs veiksmīgi aizvadīta Karjeras nedēļa Viļānu vidusskolā

Šogad Karjeras nedēļas pasākumos iesaistījās jaunieši no kopumā 70 pilsētu, novadu un pašvaldību apvienību izglītības iestādēm un 17 Profesionālās izglītības kompetences centriem (PIKC). Ņemot vērā Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumus un attālināto mācību procesu, Karjeras nedēļas pasākumi notika tiešsaistē. Viļānu vidusskolas karjeras nedēļas pasākumos piedalījās 1.-12.klašu skolēni.

Kopumā Karjeras nedēļas pasākumos no 26. līdz 30. oktobrim izglītības iestādēs visā Latvijā šogad piedalījušies vairāk nekā 68 000 jaunieši. Mudinot jauniešus pieņemt izsvērtu lēmumu par profesijas izvēli, šī gada Karjeras nedēļas aizvadīta ar saukli “Klau! Sadzirdi savas iespējas”, kas aicināja izmantot jauniešiem plaši pieejamo karjeras atbalstu un ieklausīties skolotāju, karjeras konsultantu un vecāku padomos.

 “Ir liels gandarījums, ka šī gada COVID ierobežojumi nebija šķērslis veiksmīgai Karjeras nedēļas norisei. Jaunieši aktīvi līdzdarbojās gan reģionu organizētajos pasākumos, gan nacionālā līmeņa diskusijas tiešraidē, iesūtot sev interesējošos jautājumus par karjeras izvēles tēmu un paužot savas domas tiešsaistes aptaujā. Īpaši liels prieks ir arī par Latvijas pilsētu un novadu skolu karjeras pedagogu atbalstu, atrodot inovatīvus veidus, kā jauniešus ieinteresēt un iesaistīt ar karjeras izvēli saistīto jautājumu diskusijās un pārrunās arī attālināti,” saka Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) informācijas un karjeras atbalsta departamenta direktore Valda Akmentiņa.

Karjeras nedēļas centrālie pasākumi šajā gadā bija diskusija vecākiem “Karjeras lēmums. Kā virzīt? Kā runāt? Kā atbalstīt?”, kuras galvenā tēma bija ģimenes loma, paaudžu atšķirības un grūtības karjeras izvēles procesā, kā arī diskusija jauniešiem par karjeras izvēles atbalsta resursiem “Uzklausi, padomā un izlem pats!”. Diskusiju vecākiem tiešsaistē noskatījušies vairāk nekā 4900 interesentu, savukārt jauniešu diskusiju – vairāk nekā 4300 interesentu. Abu diskusiju ieraksti joprojām pieejami VIAA Facebook kontā facebook.com/TavaiKarjerai/ un Youtube: youtube.com/VIAAlv, kā arī VIAA mājas lapas sadaļā “Karjeras atbalsts”.

Kā liecina jauniešu diskusijas “Uzklausi, padomā un izlem pats!” laikā veiktās tiešsaistes aptaujas rezultāti, galvenās autoritātes, karjeras jautājumos jauniešiem, ir vecāki, karjeras speciālisti, kā arī vienaudži. Atbildot uz jautājumu, kā padomos, domājot par profesijas izvēli, jaunieši ieklausās, vecākus kā autoritāti norādīja teju 70% respondentu, karjeras speciālistus – 36%, draugus un vienaudžus – 30%, skolotājus – 22%, bet 17,5% respondentu atzina, ka ieklausās arī sociālo tīklos populāru personu jeb influenceru padomos. Kopumā aptaujā piedalījās 760 jaunieši, un aptaujas dalībnieki varēja izvēlēties vairākus atbilžu variantus.

Karjeras nedēļas laikā Viļānu vidusskolā aizvadīti arī citi ar karjeras plānošanu saistīti pasākumi. Viļānu vidusskolas absolventi, absolventu vecāki, radi, draugi tika aicināti iesūtīt savus video stāstus par savu izvēlēto tālākizglītības skolu, profesijas izvēli, darba gaitām. Jau iesūti daži video, cerams, ka absolventi būs atsaucīgi un iesūtīs vēl, lai mums uzkrātos laba pieredzes stāstu krātuve. Liels atbalsts bija zīmējumu konkursam 1.-6.klašu skolēniem “Man tuvākā ģimenes locekļu profesija” (par konkursa rezultātiem sīkāk var lasīt skolas mājas lapā, kā arī apskatīt labākos darbiņus). Tika veikta 9.-12.klašu skolēnu aptauja “Kas man palīdz profesijas izvēlē?” sadarbībā ar skolas avīzes “Kaleidoskops” redaktori un Skolēnu pašpārvaldes prezidenti Aīdu Patmalnieci. Ar aptaujas rezultātiem varēsim iepazīties skolas avīzes slejās. Pateicoties Kroišu ģimenei top video “Uzņēmējs tas ir- uzņemties iniciatīvu, atbildību, risku’’. 1.-5.klases aktīvi iesaistījās pasākumā “Kultūras nams- interešu apzināšanās un spēju attīstības vieta”, kura laikā apmeklēja Viļānu kultūras namu, lai iepazītos ar tur sastopamajām profesijām, uzzinātu par spēju izkopšanas iespējām, apskatītu telpu izvietojumu un to funkcionalitāti, kā arī praktiski padarbotos uz skatuves. Paldies Kultūras nama vadītājai Margaritai Cakulai un visam kolektīvam par aizraujošā pasākuma organizēšanu. Klases stundas tika veltītas Karjeras nedēļas tēmai. Piemēram,7.a klase veidoja prezentācijas par ģimenes locekļu u.c. profesijām, 6.c zīmēja, 5.b izzināja savas intereses ar testu palīdzību u.t.t. Arī priekšmetu skolotāji centās sasaistīt apgūstamo vielu ar profesiju pasauli.

Karjeras nedēļu organizē VIAA, un tā notiek ar Latvijas pilsētu, novadu un pašvaldību apvienību izglītības iestāžu un Profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) atbalstu. “Karjeras nedēļa” notiek VIAA īstenota projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, ko finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.

Informāciju sagatavoja: PKK Ināra Mežatuča

Iesaki citiem: