Ūdens resursu izmantošana un to taupīšanas iespējas

Viļānu apvienības pārvalde 26.Aprīlis, 2021, 14:42 Jaunumi

Latgales plānošanas reģions turpina realizēt Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektu LV-RU-003 “Tīrs ūdens programmas reģioniem” (Pure Water), kura ietvaros ir izstrādāti informatīvie materiāli par ūdens resursiem-izzinošs video rullītis un infografika, kuri uzskatāmā un vieglā formātā informē sabiedrību par ūdens resursu izmantošanu un to taupīšanas iespējām. Laiks atcerēties par jau zināmām lietām un atgādināt sev un savām atvasēm par ūdens nozīmi mūsu dzīvē, un cik svarīgi ir ūdeni izmantot taupīgi un atbildīgi.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Ūdens resursu ziņā Latvija ir viena no bagātākajām valstīm Eiropā. Tomēr dabas resursi nevar atjaunoties tik ātri, kā mēs tos patērējam. Visām lietām ap mums ir savs ūdens ekvivalents. Vai tu zini, cik ūdens nepieciešams, lai izgatavotu vienu puslitra pudeli vai vienu kokvilnas T-kreklu? Vai tu zini, kādi ir ūdens taupīšanas veidi? Atbildes uz šiem jautājumiem un daudz citu interesantu faktu par ūdens izmantošanu un taupīšana veidiem varēsi uzzināt infografikā. Skatīt šeit: https://www.youtube.com/watch?v=L4xp4swwlWI 

Savukārt video stāsts par ūdeni tapis te pat Latgalē, kur atraktīvais Oskars Bērziņš meklē atbildi uz jautājumu “Kas ir ūdens?”, tiekoties ar ūdens ražotāja pārstāvi Gunāru Spradzenko, ar priesteri Juri Skuteli un ar pirtnieci Gitu Usāni. Ieskaties un izzini! Skatīt šeit: https://www.youtube.com/watch?v=hp1pXtZXO-A 

Aicinām ikvienu atcerēties, ka ūdens ir viena no svarīgākām dabas bagātībām - sargāsim un taupīsim to!

Par projekta Pure Water gaitu un tā plānotajām aktivitātēm var iepazīties Latgales plānošanas reģiona mājas lapā, sadaļā Reģionālie projekti - https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/pure-water/projekta-aktualitates/#.YGSlBT9RWUk.

Informāciju sagatavoja LPR projekta vadītāja Natālija Kurakina, natalija.kurakina@lpr.gov.lv

Iesaki citiem: