Skaņas un gaismas pārvērtības Viļānu MMS zālē

Viļānu apvienības pārvalde 29.Decembris, 2023, 12:32 Jaunumi

Skaņas un gaismas pārvērtības Viļānu MMS zālē

Par arvien nozīmīgāka kvalitatīva pasākuma nosacījumu kļūst notikuma vietas vizuālais noformējums, gaisma, tās krāsas un mainība, pastiprinātā skaņa. Kopā ar izpildījuma kvalitāti tas veido cilvēka ausij, acij baudāmu produktu. Viļānu Mūzikas un mākslas skolas zāle, Brīvības ielā 44c, nu ir aprīkota atbilstoši šodienas prasībām skaņas un vizuālā tēla pastiprinošu pasākumu organizēšanai.

Pateicoties biedrības “Rēzeknes novada partnerība” rīkotajam projektu konkursam, Viļānu Mūzikas un mākslas skolā tika realizēts  atklātā LEADER projektu iesniegumu konkursa 14. kārtas  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”,  R. 2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” fiansēts projekts Nr.2023/AL15/14/A019.22.02/15 “Kultūrizglītojošo pasākumu skaņas, gaismas un vizuālā tēla kvalitātes radīšana Viļānu Mūzikas un mākslas skolas zālē”. Viļānu MMS zālei projekta aktivitātē tika iegādāti un uzstādīti 2 skaņas pastiprinātāji, 2 radio mikrofonu sistēmas, mikrofonu  2 statīvi un 1 kustīgais prožektors. Tagad Viļānu Mūzikas un mākslas skola organizēs iekšējos un arī publiskos pasākumus, lai interesenti baudītu mākslinieku izpildījumu pastiprinātās skaņas un gaismas kvalitātē.

Projekta kopējās izmaksas ir 10237,29 EUR, tajā skaitā publiskais finansējums ir 8999,99EUR. Līdzfinansējumu 1237,29 EUR apmērā nodrošināja Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu apvienības pārvalde.

Paldies par atbalstu biedrībai “Rēzeknes novada partnerība”, Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldei, Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu apvienības pārvaldei un piegādātājam IK “Lat audio” par sadarbību projekta īstenošanā. Paldies grupai “Disnejlenda” un IK “Lat audio” par iegādātās skaņas un gaismas prezentāciju Viļānu Mūzikas un mākslas skolas zālē (skat. https://failiem.lv/f/39wpq727rp).

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

 

Iesaki citiem: