Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus par saistošo noteikumu projektiem

Viļānu apvienības pārvalde 2.Augusts, 2023, 11:01 Jaunumi

Saistošo noteikumu „Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu atlīdzināšanas kārtību izglītojamajiem Rēzeknes novadā” un „Par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” projektu apspriešana.

Sīkāk šeit:  https://rezeknesnovads.lv/saistoso-noteikumu-par-brauksanas-maksas-atvieglojumiem-un-transporta-izdevumu-atlidzinasanas-kartibu-izglitojamajiem-rezeknes-novada-un-par-edinasanas-pakalpojuma-maksas-at/ 

 

 

Iesaki citiem: