Mūžībā aizgājis Viļānu goda pilsonis Bruno Baronskis

Viļānu apvienības pārvalde 4.Marts, 2020, 15:50 Jaunumi

2020. gada februāra beigās mūžībā aizgāja Viļānu pilsētas goda pilsonis, ievērojams pedagogs un mūziķis Bruno Baronskis (1938 - 2020).

Savu lielāko mūža daļu viņš ir dzīvojis un strādājis Viļānos. Liels ir viņa ieguldījums Viļānu pilsētas kultūras dzīves izaugsmē un jaunās paaudzes muzikālajā audzināšanā. Savu muzikāli pedagoģisko darbību Viļānos Bruno Baronskis uzsāka 1961. gadā. Bruno Pavlovičs ir vadījis sieviešu ansambli, lauku kapelu Viļānu kultūras namā, piedalījies un ieguvis godalgotas vietas kapelu skatēs. Ir vadījis pūtēju orķestri, kurš spēlēja kapu svētkos, pavadot pēdējā gaitā aizgājējus. Kā muzikants ir spēlējis kāzās, saietos, deju vakaros. Ilgus gadus ir bijis koncertmeistars Viļānu kultūras namā, Latgales LIS un Viļānu SIS klubos. Liels Bruno  Baronska ieguldījums ir pedagoģiskajā darbībā Viļānu vidusskolā, Viļānu pilsētas bērnudārzā, Viļānu bērnu un jauniešu namā, Viļānu 41.arodvidusskolā. Viļānu vidusskolā Bruno Pavlovičs vadīja pulciņus, kuri ieguva godalgotas vietas republikā, piemēram sitamo instrumentu pulciņš “Zvaniņš”.

Viļānu pilsētas bērnudārzā Bruno Pavlovičs nostrādāja četrdesmit gadus. Viņš bija radošs un talantīgs pedagogs, kurš mīlēja bērnus un bērni tiecās pie viņa. Daudzām viļāniešu paaudzēm viņš ir centies ieaudzināt interesi un mīlestību pret mūziku. Jau no mazotnes viņš mācīja bērniem klausīties mūziku, dziedāt un spēlēt vienkāršus mūzikas instrumentus. Viļānu bērnudārza darbinieki un bijušie vecāki ar siltumu un pateicību atceras Bruno un atzinīgi  novērtē viņa ieguldījumu muzikāli pedagoģiskajā darbā.

Bruno Baronskis bija radoša, talantīga un vispusīgi attīstīta personība, kurai piemita daudz talantu un interešu. Viņa talanti izpaudās daudzās jomās: viņš rakstīja dzeju, sacerēja mūziku, spēlēja daudzus mūzikas instrumentus. Bruno Pavlovičs daudz lasīja, bija gudrs un zinošs daudzās jomās. Ar savām zināšanām viņš labprāt dalījās ar apkārtējiem. Bruno Baronskis daudzus gadus nodarbojās ar fotografēšanu, piedalījās rajona izstādēs, bija rajona avīzes ārštata fotokorespondents.

Savā mūžā Bruno Pavlovičam piemita ne tikai talanti, bet arī daudz labu cilvēcisku īpašību. Bruno bija labs tēvs un vectētiņš, kurš rūpējās par saviem ģimenes locekļiem. Viņam piemita labestība, vīrišķīgs šarms un pievilcība, atbildības sajūta un precizitāte, diplomātija un cilvēku mīlestība, ticība Dievam un Visuma likumiem.

Viļānu bērnudārza kolektīvs ir pateicīgs Bruno Baronskim par ilgo un radošo darba mūžu, par neatsveramo ieguldījumu Viļānu pilsētas kultūras dzīvē. Mums un visiem viļāniešiem Bruno Pavlovičs paliks atmiņā kā zinošs, radošs un ļoti talantīgs cilvēks.

Viļānu novada pašvaldība izsaka visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, kolēģiem un draugiem. 

Viļānu bērnudārza kolektīvs,

Viļānu novada pašvaldība

 

Iesaki citiem: