Mācības lauksaimniekiem par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu

Viļānu apvienības pārvalde 22.Janvāris, 2020, 11:10 Jaunumi

Šogad 25.02.2020., 27.02.2020., 03.03.2020. un 05.03.2020.  SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju birojā notiks maksas mācības “Augu aizsardzības līdzekļu droša, agronomiski un ekonomiski pamatota lietošana”.

Mācību laikā gan teorētiski, gan praktiski tiks apgūti jautājumi, kas saistīti ar augu aizsardzības līdzekļu drošu, agronomiski un ekonomiski pamatotu lietošanu. Praktiski varēs aizpildīt augu aizsardzības līdzekļu uzskaites dokumentāciju, iepazīties ar augu aizsardzības līdzekļu marķējumu, iepazīties ar normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, kultūraugiem biežāk sastopamo kaitīgo organismu noteikšanu un ierobežošanas pasākumiem, kā arī mācību laikā varēs uzzināt citu ar augu aizsardzības līdzekļu lietošanu saistītu informāciju.

Kursu maksa: 120.00 eiro, t. sk. PVN, bet mazajām saimniecībām un mežsaimniecisko pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtajā gadā ir apgrozījums, bet tas nepārsniedz 15 000 eiro un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem – 44.17 eiro t.sk. PVN (Saskaņā ar MK noteikumiem nr. 705).

Iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām ir OBLIGĀTA! Vietu skaits šajā mācību grupā – ierobežots.

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros. LAD Līguma nr. LAD131118/P44.

Bez augstākminētajām mācībām notiks arī apliecību derīguma termiņa pagarināšana 2. reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietošanā. Apmācības notiks 06.02.2020., 11.02.2020., 13.02.2020., plkst. 9:00 (3 atsevišķas grupas, katra mācās 1 dienu).

Pamata apmācības augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai (var lietot augu aizsardzības līdzekļus, nevar iegādāties). Mācības notiks vienu dienu 10.03.2020. plkst. 10:00. Šajā dienā paredzēts kārtot arī eksāmenu.

Plašāka informācija un obligāta pieteikšanās uz visām mācībām, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, Rēzeknes konsultāciju birojā, Dārzu ielā 7a, Rēzeknē, vai pie Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultantes Vijas Isajevas, mob. 26157521, e-pasts: vija.isajeva@llkc.lv.

 

Iesaki citiem: