LEADER projektu konkurss uzņēmējdarbības atbalstam

Viļānu apvienības pārvalde 18.Decembris, 2019, 13:10 Jaunumi

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa 8. kārtu ar kopējo finansējumu 313497,33 EUR. 

Projektu konkurss tiek izsludināts SVVA Stratēģijas mērķa “Attīstīta daudznozaru uzņēmējdarbība” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai rīcībās:
1.1.  “Uzņēmējdarbības uzsākšana” - piešķirtais finansējums 120000,00 EUR; maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 20 000 EUR; maksimālā atbalsta intensitāte līdz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas;

1.2.  “Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana” -  piešķirtais finansējums 193497,33 EUR; maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 30 000 EUR; maksimālā atbalsta intensitāte līdz 60 % no projekta attiecināmo izmaksu summas; kopprojektam līdz 70%.

 Projektu pieteikumus var iesniegt no 2020.gada 20. janvāra līdz 2020.gada 20.februārim Lauku atbalsta dienesta (LAD) www.lad.gov.lv Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

Atbalstam var pieteikties fiziska vai juridiska persona, kas vēlas uzsākt vai attīstīt uzņēmējdarbību Rēzeknes un Viļānu novados. ELFLA finansējumu var saņemt pamatlīdzekļu iegādei, būvdarbiem, kā arī produkta vai pakalpojuma atpazīstamības veicināšanai.

Projektu īstenošanas termiņš: ja tiek veikta būvniecība - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 Plašāka informācija un konsultācijas biedrībā “Rēzeknes rajona kopienu partnerībā”, Atbrīvošanas alejā 95A (1. stāvs,12.kab.), Rēzekne, kā arī mājas lapā: www.rezeknespartneriba.lv, sadaļā LEADER projektu konkurss.  

 Kontaktpersona: Stratēģijas administratīvā vadītāja Ineta Elksne (tālr. 26363497, e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv).

 

Iesaki citiem: