Jaunieši iegūst pirmo profesionālo pieredzi vietējā uzņēmumā

Viļānu apvienības pārvalde 29.Maijs, 2020, 12:49 Jaunumi


  

      Ģimenes uzņēmums SIA “Lapiņas ĒMEI” uzsāka Eiropas Solidaritātes korpusa finansiāli atbalstītu projektu “Ceļš uz pieredzi // Lapprint”, kura mērķis ir veicināt solidaritātes un vienlīdzīgu iespēju attīstību Viļānu novadā. Projekta laikā tiks īstenota šāda aktivitāte: divi jaunieši ar ierobežotām iespējām tiks iesaistīti darba tirgū, strādājot ģimenes uzņēmumā SIA "Lapiņas ĒMEI" un gūstot pirmo profesionālo pieredzi, lai pilnveidotu savas zināšanas, prasmes un attieksmes profesionālajā jomā. Iesaistot projektā jauniešus, vietējā grāmatnīcā tiks ieviests jauns pakalpojums – dažādu preču un materiālu apdruka. 

     Jauniešiem pielietojot savas kompetences, kā arī iegūstot jaunas, tiks sniegts ieguldījums vienā no reģiona akūto problēmu - augstā bezdarba līmeņa - risināšanā. Piedaloties projektā, tiks sekmēta jauniešu profesionālā izaugsme, kā arī veicināta jauniešu personīgā izaugsme, jo tie redzēs, ka arī viņu zināšanām, prasmēm un attieksmēm ir pielietojums un tās tiek novērtētas. Tas, savukārt, var tikai veicināt sociālo iekļaušanu un stiprināt kopienu, kas atbilst Korpusa vispārējam mērķim  
     Iesaistoties darbā ģimenes uzņēmumā SIA "Lapiņas ĒMEI", šie jaunieši varēs gan pielietot savas zināšanas un prasmes, gan  attīstīt tās, lai veicinātu savu personīgo un profesionālo izaugsmi arī nākotnē. Jauniešiem tiks sniegta uzņēmuma kolektīva palīdzība, lai tie veiksmīgi iekļautos ģimenes uzņēmuma darbā. Projekta veiksmīgas darbības rezultātā divas jaunizveidotās darba vietas uzņēmumā tiks saglabātas, tā uzņēmumam iesaistoties konkrētās darbībās, kas ir vērstas uz bezdarba līmeņa samazināšanu novadā.

Projekts “Ceļš uz pieredzi // LapPrint” tika finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Informāciju sagatavoja Elita Kozlovska
SIA “Lapiņas ĒMEI” mārketinga speciāliste un 
atbildīgā par projekta “Ceļš uz pieredzi // LapPrint” īstenošanu

Iesaki citiem: