Informatīvais materiāls Viļānu pilsētas kopienai

Viļānu apvienības pārvalde 8.Maijs, 2023, 16:16 Jaunumi

 

Rēzeknes novada Viļānu Sociālās darbinieces, kuras iesaistījušās ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu LM īstenotā projekta Nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās” apzinot Viļānu ģeogrāfiskās kopienas sociālās problēmas un secinot, ka kopienai ir informācijas trūkums, daļa kopienas nezina kur un kādus pamatpakalpojumus un palīdzību var saņemt Viļānos ir izstrādājušas informatīvu bukletu un pašpalīdzības tabulu “Esi sveicināts Viļānos”.

Šis informatīvais buklets noderēs gan Viļānu pilsētas jaunienācējiem, gan Viļānu pilsētā jau dzīvojošajiem iedzīvotājiem, jo sevī ietver plašu informāciju kur un kādos gadījumos var griezties pēc nepieciešamā pakalpojuma vai palīdzības.

Iesaki citiem: