Baudi ziemu slēpojot

Viļānu apvienības pārvalde 29.Decembris, 2023, 13:34 Jaunumi

Lai veicinātu iedzīvotāju aktīvu un veselīgu brīva laika pavadīšanu un piedāvātu līdz šīm neesošu pakalpojumu -  bezmaksas distanču slēpju nomas iespējas,  Viļānu apvienības pārvalde  biedrības “Rēzeknes novada  partnerība” rīkotajā atklātā LEADER projektu iesniegumu konkursa 14. kārtā  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”,  R. 2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” ieguva finansējumu projekta Nr.2023/AL15/14/A019.22.02/17 “Baudi ziemu slēpojot” īstenošanai. Projekta ietvaros  iegādāti 35 dažādu izmēru slēpju pāri ar stiprinājumiem, 40 dažādu izmēru slēpju zābaku pāri, 40 slēpošanas nūju pāri. Tā kā viena izmēra slēpēm var derēt dažāda izmēra zābaki, tad iegādāts lielāks zābaku skaits, lai varētu lietot atbilstoši pieprasījumam. Sporta inventārs iedzīvotājiem pieejams bez maksas Dabas draugu radošo pētniecības centrā “Dadzis”, Mežniecība, Teveņāni, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, iepriekš sazinoties pa t.26677818.  Centra teritorijā iekārtota slēpošanas trase, kā arī nepieciešamības gadījumā tiks nodrošinātas apmācības instruktora vadībā. Diemžēl dotajā brīdī trase laika apstākļu dēļ nav izmantojama, bet cerams, ka ziema vēl atgriezīsies un varēsim aktīvi visi izmantot šo brīvā laika pavadīšanas iespēju.

Projekta kopējās izmaksas ir 9466,56EUR, tajā skaitā publiskais finansējums ir 8519,90 EUR. Līdzfinansējumu 946,66 EUR apmērā nodrošināja Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu apvienības pārvalde.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

Iesaki citiem: