Seminārs Lūznavas muižā "LĪDZDALĪBAS MĀKSLA"

Viļānu apvienības pārvalde 7.Oktobris, 2020, 10:16 Jaunumi

Apgūs sociālā aktīvisma prasmes veidojot idejas kopienu mākslas projektiem

Ceturtdien, 15.oktobrī Lūznavas muižā notiks domnīcas “Culture Lab” organizēts seminārs kultūras darbiniekiem par līdzdalības jeb kopienu mākslas projektu veidošanu.  Domājot gan par radošiem individuāliem un profesionāliem  mērķiem, semināram var pieteikties Latgales pilsētu un novadu pašvaldību, nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī radošas pašnodarbinātās personas.        

Līdzdalības mākslā jeb kopienu mākslā (tulkojumā no angļu valodas ‘participative arts’ vai ‘community arts’) auditorija tiek tieši iesaistīta radošajā procesā un mākslas darba satura veidošanā, ļaujot kļūt par līdzautoru. Kopienu mākslas aktivitātes ir balstītas profesionālo mākslinieku dialogā ar vietējo sabiedrību, iesaistot auditorijas, kas citkārt varētu nepiedalīties mākslas aktivitātēs. Mērķis šādām aktivitātēm ir ne tikai māksliniecisks, bet arī sociāls, jo  veicina kopienu saliedēšanu un sociālo aktīvismu. ​

Semināra dalībnieki atklās kopienu mākslas daudzveidīgās izpausmes un tiks iepazīstināti ar kopienu mākslas iniciatīvu rīkošanas specifiku, nepieciešamajām prasmēm, kā arī ar pasaulē un Latvijā īstenotajiem kopienu mākslas projektu piemēriem. Pielietojot jauniegūtās zināšanas, semināra dalībnieki paši attīstīs idejas kopienu mākslas iniciatīvām savā apkārtnē. Semināru vadīs domnīcas “Culturelab” vadītāja Ilona Asare un režisore Krista Burāne. Ar Lūznavas muižas pieredzi kopienas mākslas projektu īstenošanā dalīsies Lūznavas muižas kultūras projektu koordinatore Inga Žirgule.
Seminārs tiek rīkots projekta “Līdzdalības māksla” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Semināram aicinām pieteikties dažāda gadagājuma un pieredzes pašvaldību, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvjus, radošas pašnodarbinātās personas un citus interesentus. Semināra dalībnieki apgūs sociālā aktīvisma prasmes, veidojot idejas kopienu mākslas projektiem, kurus īstenot savā apkaimē.

PROGRAMMA

Papildu informācija:
Ieva Hmieļevska
26596186

ieva@culturelab.com
www.culturelab.com

Iesaki citiem: