1. jūlijā darbu uzsāks jaunizveidotā Rēzeknes novada pašvaldība

Viļānu apvienības pārvalde 30.Jūnijs, 2021, 12:57 Jaunumi

Kā paredz Administratīvi teritoriālā reforma, 1. jūlijā sāks strādāt jaunā Rēzeknes novada pašvaldība, kurā būs apvienojušies līdzšinējais Viļānu novads un Rēzeknes novads. Sākotnēji Saeima bija paredzējusi, ka Rēzeknes novadam pievienosies arī Varakļānu novads, taču Satversmes tiesa lēma, ka tas neatbilstu Satversmei, tāpēc Varakļānu novads arī pēc reformas paliek kā atsevišķa administratīvā vienība.

Satversmes tiesas sprieduma dēļ 5. jūnijā paredzētās pašvaldību vēlēšanas Rēzeknes novadā ir pārceltas uz 11. septembri. Paredzēts, ka jaunie deputāti uz pirmo sēdi sanāks 1. oktobrī. Līdz tam domes funkcijas pildīs pagaidu administrācija, kas izveidota atbilstoši Varakļānu novada domes un Rēzeknes novada domes vēlēšanu likumam.

Pagaidu administrācijas vadītājs no 1. jūlija būs līdzšinējais Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, savukārt pagaidu administrācijas locekle - līdzšinējā Viļānu novada domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova.

Pagaidu administrācija pildīs normatīvajos aktos noteiktās vietējās pašvaldības domes funkcijas un nodrošinās pašvaldības institūciju darba nepārtrauktību, kā arī finansiālo un saimniecisko darbību. Kā pirmais veicamais darbs pagaidu administrācijai būs pašvaldības nolikuma apstiprināšana. Jāapstiprina arī pagaidu administrācijas nolikums, nosakot: pagaidu administrācijas locekļu kompetenci; sēžu sasaukšanas un norises kārtību; darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu; lēmuma projekta sagatavošanas, iesniegšanas, reģistrēšanas, kā arī izskatīšanas kārtību pašvaldības institūcijās.

Paredzēts, ka Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācijas sēde notiks katru ceturtdienu. Tajā tiks izskatīti visi jautājumi, kas iepriekš bija domes deputātu kompetencē. Jautājumu iesniegšanas kārtība paliks nemainīga - attiecīgie nozaru speciālisti un nodaļu vadītāji gatavos un iesniegs lēmumu projektus pagaidu administrācijai. Lēmumi, atbilstoši likumam, tiks pieņemti balsojot. Līdzīgi kā domes sēdes, arī pagaidu administrācijas sēdes būs atklātas.

Veidojot jauno Rēzeknes, novadu, tiek plānots, ka bijušā Viļānu novada (Viļānu pilsēta, Viļānu pagasts, Sokolku pagasts un Dekšāres pagasts) teritorijas pārvaldi realizēs Viļānu apvienība. 1. jūlijā tiks nozīmēts Viļānu apvienības vadītāja pienākumu izpildītājs, bet tuvāko mēnešu laikā tiks izsludināts atklāts konkurss uz šo amatu.

Šobrīd, sadarbojoties abām pašvaldībām, tiek veidots jaunā novada struktūras projekts, kā arī atbilstoši darba likuma prasībām tiks veiktas nepieciešamās izmaiņas darbinieku darba līgumos.

Madara Bērtiņa,
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Iesaki citiem: