Paziņojums par nekustamā īpašuma pirmo izsoli

Viļānu apvienības pārvalde 27.Marts, 2020, 10:32 Izsoles un pārdošana

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē bezmantinieka mantu - nekustamo īpašumu Kleņini, adrese: "Kleņini", Viļānu pagasts, Viļānu novads, kadastra Nr.7898 006 0011. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 1,9 ha platībā.

Kreditors: Viļānu novada pašvaldība, adrese: Kultūras laukums 1a, Viļāni.

Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir 900,00 EUR. Izsoles solis: 20,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma 1.izsolē, jāiemaksā līdz 2020.gada 27.aprīlim ZTI L.Solovjovas reģ.Nr.08046611453, depozītu kontā LV69TREL9199104001000 Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma sākumcenas, t.i. 90,00 EUR, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē.

Izsoles sākuma datums - 2020.gada 7.aprīlis plkst.13:00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.gada 7.maijs plkst.13:00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Tālr. uzziņām 64624889, 26111586.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


Pieņemšanas laiks:
Otrdienās no 9:00-18:00
Zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova

Iesaki citiem: