Paziņojums par pagarinātajiem nomas līgumiem

Viļānu apvienības pārvalde 4.Februāris, 2021, 10:43 Izsoles un pārdošana

Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības domes 2021.gada 29.janvāra sēdes Nr.2 dienas kārtības otrā jautājuma ”Par nomas attiecību pagarināšanu” lēmumiem, pagarināti sekojoši zemes nomas līgumi par pašvaldības tiesiskā valdījumā esošajām zemes vienībām vai to daļām:

Vienošanās/ līguma noslēgšanas datums

Līguma numurs

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Zemes vienības platība (ha)

Līguma darbības laiks pagarinājums

02.02.2021.

1

78900010180

3,56

Pagarināts uz 1 gadu līdz 02.02.2022.

03.02.2021.

DP-2021/10

78480060362

0,29

Pagarināts uz 1 gadu līdz 03.02.2022.

03.02.2021.

6

78900010125

78900020011

0,25

1,80

Pagarināts uz 1 gadu līdz 20.06.2022.

03.02.2021.

VP-2021/4

78170020827

0,03

Pagarināts uz 5 gadiem līdz 03.02.2026.

03.02.2021.

VP-2021/5

78170020039

0,09

Pagarināts uz 5 gadiem līdz 03.02.2026.

03.02.2021.

VP-2021/6

78170020469

0,0534

Pagarināts uz 5 gadiem līdz 03.02.2026.

03.02.2021.

VP-2021/7

78170020827

0,3

Pagarināts uz 5 gadiem līdz 03.02.2026.

 

Iesaki citiem: