Paziņojums par pagarinātajiem nomas līgumiem

Viļānu apvienības pārvalde 7.Janvāris, 2021, 10:01 Izsoles un pārdošana

Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības domes 2020.gada 29.decembra sēdes lēmumu ”Par nomas attiecību pagarināšanu” (protokols Nr.17, 3.§), pagarināti sekojoši zemes nomas līgumi par pašvaldības tiesiskā valdījumā esošajām zemes vienībām vai to daļām:

Vienošanās/ līguma noslēgšanas datums

Līguma numurs

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Zemes vienības platība (ha)

Līguma darbības laiks pagarinājums

05.01.2021.

VP-2021/1

78170020266

0,08

Pagarināts uz 5 gadiem līdz 05.01.2026.

05.01.2021.

VP-2021/2

78170030444

0,0476

Pagarināts uz 5 gadiem līdz 05.01.2026.

05.01.2021.

VP-2021/3

78170010434

0,0671

Pagarināts uz 5 gadiem līdz 05.01.2026.

05.01.2021.

DP-2021/1

78480060402

78480060150

78480060404

0,36

0,26

0,60

Pagarināts uz 1 gadu līdz 05.01.2022.

05.01.2021.

DP-2021/2

78480010067

78480010070

2,50

0,80

Pagarināts uz 1 gadu līdz 05.01.2022.

05.01.2021.

DP-2021/3

78480030179

78480030407

78480020116

78480030225

78480030438

78480030409

78480060208

78480050531

0,15

0,31

0,50

0,24

0,53

0,27

0,66

2,00

Pagarināts uz 1 gadu līdz 05.01.2022.

05.01.2021.

DP-2021/4

78480030224

0,04

Pagarināts uz 1 gadu līdz 05.01.2022.

05.01.2021.

DP-2021/5

78480030405

78480030222

78480030288

78480030439

1,90

0,35

0,37

0,38

Pagarināts uz 1 gadu līdz 05.01.2022.

05.01.2021.

DP-2021/6

78480030224

78480030457

0,25

0,15

Pagarināts uz 1 gadu līdz 05.01.2022.

05.01.2021.

DP-2021/7

78480030159

0,23

Pagarināts uz 1 gadu līdz 05.01.2022.

05.01.2021.

DP-2021/8

78480070038

3,80

Pagarināts uz 1 gadu līdz 05.01.2022.

05.01.2021.

DP-2021/9

78480060442

0,2531

Pagarināts uz 1 gadu līdz 05.01.2022.

 

Iesaki citiem: