Paziņojums par pagarinātajiem nomas līgumiem

Viļānu apvienības pārvalde 2.Decembris, 2020, 14:13 Izsoles un pārdošana

Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības domes 2020.gada 26.novembra sēdes lēmumu ”Par nomas attiecību pagarināšanu” (protokols Nr.15, 3.§), pagarināti sekojoši zemes nomas līgumi par pašvaldības tiesiskā valdījumā esošajām zemes vienībām vai to daļām:

Vienošanās/ līguma noslēgšanas datums

Līguma numurs

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Zemes vienības platība (ha)

Līguma darbības laiks pagarinājums

02.12.2020.

VP-2015/22

78170020259

0,23

Pagarināts uz 5 gadiem līdz 31.12.2025.

02.12.2020.

V-2020/33

78980040074

0,5011

Pagarināts uz 5 gadiem līdz 02.12.2025.

02.12.2020.

VP-2020/22

78170030108

0,0571

Pagarināts uz 5 gadiem līdz 02.12.2025.

02.12.2020.

VP-2020/23

78170020638

78170020666

0,8727

0,3540

Pagarināts uz 1 gadu līdz 02.12.2021.

02.12.2020.

V-2020/34

78980040065

0,95

Pagarināts uz 1 gadu līdz 02.12.2021.

02.12.2020.

59

78980040066

1,23

Pagarināts uz 1 gadu līdz 02.12.2021.

02.12.2020.

V-2020/35

78980060066

78980060067

0,06

0,06

Pagarināts uz 1 gadu līdz 02.12.2021.

Iesaki citiem: