Paziņojums par zemes vienību izsoles rezultātiem

Viļānu apvienības pārvalde 5.Oktobris, 2020, 09:35 Izsoles un pārdošana

Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības domes 2020.gada 24.septembra sēdes lēmumu ”Par nomas attiecību pagarināšanu” (protokols Nr.13, 3.§), pagarināti sekojoši zemes nomas līgumi par pašvaldības tiesiskā valdījumā esošajām zemes vienībām vai to daļām:

Vienošanās/ līguma noslēgšanas datums

Līguma numurs

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Zemes vienības platība (ha)

Līguma darbības laiks pagarinājums

28.09.2020.

41

78980030494

2,80

Pagarināts uz 5 gadiem līdz 28.09.2025.

78980030110

0,55

28.09.2020.

42

78980030073

5,10

Pagarināts uz 5 gadiem līdz 28.09.2025.

28.09.2020.

VP-2015/31

78170040189

0,094

Pagarināts uz 5 gadiem līdz 25.09.2025.

30.09.2020.

V-2020/28

78980090600

0,55

Pagarināts uz 1 gadu līdz 30.09.2021.

78980090540

1,40

28.09.2020.

VP-2015/28

78170040174

0,0316

Pagarināts uz 5 gadiem līdz 25.09.2025.

28.09.2020.

39

78980030499

0,03

Pagarināts uz 5 gadiem līdz 28.09.2025.

78980030539

0,1245

30.09.2020.

V-2020/29

78980030235

0,68

Pagarināts uz 1 gadu līdz 27.10.2021.

28.09.2020.

37

78980020074

3,00

Pagarināts uz 1 gadu līdz 28.09.2021.

28.09.2020.

55

78980050177

1,50

Pagarināts uz 1 gadu līdz 23.11.2021.

 

Iesaki citiem: