Zemes vienību nomas tiesību izsoles

Viļānu apvienības pārvalde 30.Marts, 2020, 14:02 Izsoles un pārdošana

Viļānu novada pašvaldība nodod nomā pašvaldībai piekritīgās neapbūvētas zemes vienības vai to daļas:

N.P.K.

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Zemes vienības platība (ha)

Zemes vienības atrašanās vieta

Izsolē noteiktā sākuma nomas maksa gadā

 

Izsoles norises laiks

1.

78900030138

0,52

Sokolku pagasts

6,50%

14.00

2.

78900030142

1,40

Sokolku pagasts

2,50%

14.10

3.

78900050123

3,30

Sokolku pagasts

1,50%

14.20

4.

78900020029

4,30

Sokolku pagasts

1,50%

14.30

5.

78980050274

1,00

Viļānu pagasts

4,50%

14.40

6.

78980010195

4,52

Viļānu pagasts

1,50%

14.50

7.

78900030043

1,00

Sokolku pagasts

4,00%

15.00

8.

78980040334

4,33

Viļānu pagasts

2,00%

15.10

Nomas tiesību izsoles solis – 0,5% (pus procents) no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes vienības kadastrālās vērtības attiecīgajā gadā.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles dalībniekus reģistrē Viļānu novada pašvaldības administratīvajā ēkā pēc adreses: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, darba dienās, darba laikā, no sludinājuma publiskošanas brīža Viļānu novada pašvaldības mājas lapā līdz 2020.gada 7.maija pulksten 10.00.

Sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī, par izsoles dalībnieku reģistrāciju var vienoties pa telefona nr. 64662424.

Izsoles vieta un datums – Viļānu novada pašvaldības administratīvā ēka pēc adreses: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, 2020. gada 7.maijā saskaņā ar tabulā norādīto laiku.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT.

Iesaki citiem: