Jauni tērpi Viļānu kultūras nama mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem

Viļānu apvienības pārvalde 3.Februāris, 2023, 13:59

Pateicoties „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” rīkotajam projektu konkursam Viļānu pilsētā tika realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēts projekts Viļānu apvienības iedzīvotāju iniciatīvu attīstība” (Nr.22-01-AL15-A019.2202-000008).

Projekta ietvaros tika iegādāti jauni tērpi Viļānu kultūras nama mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem - ādas jostas puišu mēteļiem (8 gab), Izvaltas novada izšūtie gari lina krekli meitenēm (12 gab) sieviešu un vīriešu ādas kurpes (50 pāri). Projektā iegādātos tērpus izmantos jauniešu deju kopa "Austra", deju kopa "Kūmys", folkloru kopa "Viļōnīši", sieviešu koris "Alta", kas ir Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku kustības un folkloras festivāla “Baltica” regulārie dalībnieki. Jaunie tērpi būs apskatāmi Viļānu pilsētas 95.gadadienas svinību koncertā, kurš notiks 25.februārī plkst.18.00 Viļānu kultūras namā.

Projekta kopējās izmaksas ir 4728,27EUR, tajā skaitā publiskais finansējums 4255,44EUR. Līdzfinansējumu 472,83EUR nodrošināja Viļānu apvienības pārvalde.

Vairāk informācijas pie Viļānu apvienības dabas draugu radošās pētniecības centra “Dadzis” vadītājas Irinas Klimanovas, tālr. 28346927

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

   

 

 

 

Iesaki citiem: