Eiropas Solidaritātes korpusa projekta "Pakāpieni attīstībai" jauniešu nometne "Piedzīvojums Lubāna mitrājā"

Viļānu apvienības pārvalde 26.Jūlijs, 2019, 18:44 Projekti 2014-2020

19. un 20. jūlijā Viļānu novada aktīvie jaunieši izbaudīja Eiropas Solidaritātes korpusa projekta "Pakāpieni attīstībai" ietvaros notiekošo nometni "Piedzīvojums Lubāna mitrājā"!

Divu dienu garumā notika sportiskas aktivitātes Lubāna ezera apkārtnē, ideju vētras un izzzinoši stāsti par dabas daudzveidību ezera tuvumā kopā ar Lubāna mitrāja informācijas centru, tādējādi attīstot prasmi mācīties darot! Neiztika arī bez kopīgām vakariņām pie ugunskura un sarunām līdz vēlai naktij.

Jaunieši grupu darbā izvirzīja trīs turpmāko aktivitāšu idejas, kuras saistās ar aktīvu dzīvesveidu un jaunu zināšanu, prasmju iegūšanu zirgkopībā. Visdrīzāk, šīs idejas tiks īstenotas jau tuvākajā laikā!

Arī jauniešu iespaidi par aizvadītajām dienām liek domāt, ka viens no priekšnoteikumiem, kas padara jauniešus par aktīvu sabiedrības daļu, ir fiziskas aktivitātes.

Ineta Gritāne: "Man ļoti patika mūsu divu dienu pasākums Lubānā! Manuprāt, tas satuvinājā un  saliedēja iesaistītos jauniešus. Pasākums man bija īpaši vērtīgs arī supošanas dēļ- supoju pirmo reizi un sapratu, ka mani tas aizrauj! Nākotnē noteikti gribētu vairāk pasākumu, kuros tiek likts uzsvars uz fiziskajām aktivitātēm- velobraucienus, pārgājienus un tamlīdzīgi."

Viktorija Piziča: "Nometnes laikā jaunieši attīstīja sociālās prasmes, komunikāciju dzimtajā valodā un komandas sadarbību – orientējoties, strādājot grupās un kopīgi pavadot laiku. Organizatoriem tika dota iespēja būt atbildīgiem un izprast pasākumu organizēšanas principus. Caur aktivitātēm un kopīgu darbu tika izveidotas arī jaunas idejas un nosprausti mērķi turpmākajai darbībai"

Vairāk par projektu: “Pakāpieni attīstībai” iniciatoru kodolu veidos 10 jauniešu grupa ", kuri uzņemsies atbildību gan par aktivitāšu plānu un to īstenošanu, gan par finanšu plānošanu un apkārtējo jauniešu informēšanu par plānotajiem pasākumiem, tos mudinot iesaistīties aktivitātēs, tādējādi paplašinot novada aktīvo jauniešu loku, kas nākotnē nodrošinās ilgtspējīgu un kvalitatīvu jauniešu sadarbību ar novada politiķiem un administrāciju. Projekta “Pakāpieni attīstībai” budžets no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2020.gada 31.martam griezumā sastāda 6888 eiro, kas tiks finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.

Projekts "Pakāpieni attīstībai" tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” un valsts budžeta finansiālu atbalstu.
Šī  publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Laura Malinovska
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Iesaki citiem: