Eiropa pilsoņiem: Noihauzenē atklāta 3. Eiropas konference

Viļānu apvienības pārvalde 9.Augusts, 2019, 19:42 Projekti 2014-2020

Lai veicinātu iedzīvotāju informētību par Eiropas Savienību, aktīvu līdzdalību demokrātiskās pilsonības procesos - Eiropas Komisija kopš 2014. gada iedzīvotājiem piedāvā izmantot starpvalstu programmas “Eiropa pilsoņiem” iespējas.

Viens no būtiskākajiem programmas virzieniem ir pašvaldību tīklošanās Eiropas līmenī. Viļānu novada pašvaldība ir viena no projekta “Active Dialogue on Cultural Heritage for the Future Europe” (Aktīvs dialogs par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un digitalizēšanu rītdienas Eiropas kontekstā) dalībniecēm. Trešā konference šoreiz tika organizēta Noihauzenē (Neuhausen) jūlija beigās, kur Viļānu novada pašvaldības domes delegācija prezentēja gan Viļānu novadu, gan arī starp 12 partnervalstīm pārstāvēja Latgales reģionu un Latviju kopumā: Lietuva, Igaunija, Vācija, Itālija, Spānija, Ungārija, Bulgārija, Slovākija, Rumānija, Grieķija, Horvātija, Malta.

Noihauzenes padomes loceklis Reinholds Auers, atklājot konferenci, uzsvēra: "Šī programma ir unikāla ar to, ka veicina komunikāciju un sadarbību Eiropas pilsoņu un iesaistīto pašvaldību vidū". Auera kungam ir iecere atbalstīt starptautiska futbola turnīra organizēšanu jauniešu komandām no projektā pārstāvētajām pašvaldībām.

Konferences laikā Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča prezentēja Latgali tūrisma attīstības tendenču kontekstā, savukārt, projektu vadītāja K.Kotāne dalījās gūtajā pieredzē, Viļānos pagājušā gada augustā organizējot jauniešu mobilitātes projektu “Nākotnes tilti caur kultūrvēsturisko mantojumu” Erasmus+ programmā. Projekta dalībnieces diskusiju laikā akcentēja ieguvumus no vietējo iedzīvotāju aktīvas līdzdalības starptautiska mēroga projektos un citēja jauniešu atziņas, projektam noslēdzoties: “Mēs esam bagāti savā kultūrvēsturiskajā daudzveidībā”. Eiropas tautu identitātes saglabāšana iespējama, pateicoties tolerancei un gādīgai attieksmei pret senču atstāto kultūrvēsturisko mantojumu.

Informāciju sagatavoja: Karmena Kotāne
Projekta vadītāja

2019-08-09

Iesaki citiem: