Aktīvs dialogs

Viļānu apvienības pārvalde 23.Aprīlis, 2019, 19:45 Projekti 2014-2020

Viļānu novada pašvaldība realizē projektu @ctive Dialogue on Cultural Heritage for the Future Europe –Futur@” (Aktīvs dialogs par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un digitalizēšanu rītdienas Eiropas kontekstā). Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” 2. atbalsta darbības 2.2. apakšpasākuma „Pašvaldību tīklojumi” (Networks of Towns) ietvaros. Tā kopējais budžets ir 138 600,00 EUR.

27-30. martā Viļānu novada pašvaldības deputāte Indra Šarkovska un Viļānu kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja Agita Vigupe piedalījās otrajā Eiropas konferencē, kas notika Spānijā Santjago de Kompostelā. Zīmīgi, ka šī pilsēta ir iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma objektu sarakstā. Šeit vēl joprojām redzams un jūtams kultūrvēsturiskais mantojuma gars. Tās iedzīvotāji dzīvo, saglabājot un nododot nākamajām paaudzēm šo mantojumu un tradīcijas.

Konferences laikā tika turpināta komunikācija un sadraudzības nostiprināšana starp 13 projektā iesaistītajām pašvaldībām un to pārstāvētajām organizācijām no Itālijas, Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Maltas, Slovākijas, Ungārijas, Grieķijas, Bulgārijas, Spānijas, Horvātijas, Rumānijas.

Konferencē dalībnieki prezentēja kultūras tūrismu, kāds tas ir pārstāvētajās valstīs. Tika runāts par vietējā kultūras mantojuma saglabāšanu globalizētā pasaulē. Konferences dalībnieki dalījās pieredzē par to, kā tiek digitalizēts kultūras mantojums viņu valstīs.

Svarīgākā atziņa, ko secināja konferences organizatori un dalībnieki, ka mums, Eiropas pilsoņiem ar atšķirīgu kultūru, jācenšas nodot kultūrvēsturiskais mantojums nākamajām paaudzēm tām saprotamā veidā.

Konferences izskaņā notika pilsētu sadraudzības zvēresta parakstīšanas ceremonija.

 

Indra Šarkovska, Viļānu novada pašvaldības deputāte
Agita Vigupe, Viļānu kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja

2019-04-03

Iesaki citiem: