No 26. aprīļa noteikts ugunsnedrošā laikaposma sākums

Viļānu apvienības pārvalde 29.Aprīlis, 2021, 13:13 Jaunumi

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 412. punktu un Valsts meža dienesta ģenerāldirektores 2021. gada 21. aprīļa rīkojumu Nr. 61 „Par meža ugunsnedrošo laikposmu” visā valsts teritorijā ar 26. aprīli ir noteikts ugunsnedrošā laikaposma sākums. Līdz ar to Austrumlatgales virsmežniecības teritorijā, ka arī visā valstī, sākas dežūras ugunsnovērošanas torņos un meža ugunsdzēsības stacijās.

Austrumlatgales virsmežniecības teritorijā strādā 3 meža ugunsdzēsības stacijas (MUS) Rēzeknē, Ludzā un Balvos.

Zvanīt un sniegt ziņas par meža ugunsgrēkiem un citu ar meža ugunsgrēkiem saistītu informāciju var MUS Rēzeknes operatīvajam dežurantam pa tālruni +371 29400401, vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – 112.

Viena no Valsts meža dienesta publiskajām funkcijām ir meža ugunsgrēku atklāšana, ierobežošana un likvidēšana. Šīs funkcijas nodrošināšanai tiek izmantots ugunsnovērošanas torņu tīkls (ugunsgrēku atklāšanai), meža ugunsdzēsības staciju rīcībā esošais ugunsdzēsības transports un personāls; nozīmīga loma ir arī mežziņiem: tieši viņi savu apgaitu robežās vada ugunsdzēsības darbus, piedalās ugunsgrēku dzēšanā, reaģē uz signālu par potenciālo ugunsgrēku, atrod to dabā.

Iestājoties vasarai  paplašinās meža rekreācijas funkciju loks. Tomēr, pavadot jaukās brīvdienās dabā kopā ar ģimeni vai draugu lokā, nevajag aizmirst par drošības pasākumiem, tajā skaitā – par ugunsdrošību, jo neuzmanīga rīcība ar uguni ir galvenais meža ugunsgrēku izcelšanas iemesls.

Atrodoties mežā ugunsnedrošajā laikaposmā ir aizliegts:
•    kurināt ugunskurus, izņemot atbilstoši ierīkotās vietās;
•    nomest degošus sērkociņus, izsmēķus vai citus gruzdošus priekšmetus;
•    atstāt ugunskurus bez uzraudzības;
•    braukt ar mehāniskiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem;
•  ekspluatēt uz meža ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus bez vai ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;
•    bez saskaņošanas ar Valsts meža dienestu veikt jebkura veida dedzināšanu.

Savus pienākumus karstie vasaras apstākļi uzliek arī meža īpašniekam: līdz 1. maijam katru gadu savā mežā no autoceļiem un dabiskām brauktuvēm jānovāc pielūžņojums, jāsakārto un jāsakopj piebrauktuves ūdens ņemšanas vietām, lai nodrošinātu ugunsdzēsības transportlīdzekļu piekļūšanu.

Tāpat meža īpašniekam jāpiedalās meža ugunsgrēka uzraudzībā pēc tā nodzēšanas.


AIGARS SPALVIŅŠ
Austrumlatgales virsmežniecības
Ugunsapsardzības un saimniecības inženieris
aigars.spalvins@austrumlatgale.vmd.gov.lv

Iesaki citiem: