Konkurss “SKAISTA MUNA TĀVA SĀTA… ”

Viļānu apvienības pārvalde 23.Maijs, 2022, 08:48 Jaunumi

Lai veicinātu Rēzeknes novada Viļānu apvienības administrtīvās teritorijas sakoptību un attīstību, rosinātu iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību savas darba un dzīves vietas sakopšanā un kultūrvides veidošanā, motivētu pagasta iedzīvotājus būt atbildīgiem par sava īpašuma sakopšanu, Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar Viļānu apvienības pārvaldi šogad organizē Rēzeknes novada pašvaldības konkursu “SKAISTA MUNA TĀVA SĀTA...”. Konkursa uzdevums ir noskaidrot sakoptākos viensētu pagalmus un ciema teritorijā esošo privātmāju un daudzdzīvokļu māju apbūvi.

Konkursa dalībnieki saņems pagastu apvienību sarūpētas veicināšanas balvas.

Galvenās  balvas ieguvējiem no katras pagastu apvienības tiks  pasniegta glezna ar uzvarētāja īpašuma attēlojumu, kas taps Rēzeknes Novada dienu mākslas plenēra ietvaros. Plenērs notiks  gleznotāju  apvienības V.I.V.A. vadībā. Uzvarētāji tiks apbalvoti Rēzeknes Novada dienu pagastu apvienību noslēguma pasākumos. 

- Viļānu apvienības konkursa apbalvošanas noslēguma pasākums norisināsies 23. jūlijā, Lakstīgalu salā.

Par konkursu:

Konkursa mērķi

- Veicināt Rēzeknes novada Viļānu apvienības pārvaldes administratīvās teritorijas sakoptību un attīstību;

- Rosināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību savas darba un dzīves vietas sakopšanā un kultūrvides veidošanā;

- Motivēt iedzīvotājus būt atbildīgiem par sava īpašuma sakopšanu;

- Popularizēt konkursa uzvarētāju pieredzi un sasniegumus.

 Konkursa uzdevums ir noskaidrot sakoptākos objektus šādā nominācijā:

- Sakoptākā viensēta;

- Sakoptākā pilsētas un ciematu teritorijā esoša privātmāja;

- Sakoptākā daudzdzīvokļu māju apbūve;

- Sakoptākā iestādes un uzņēmuma teritorija.


Konkursa norises laiks un vieta:

- Konkurss tiek organizēts no 2022. gada 3.maija līdz 1.jūlijam. Pieteikumus iesniegt Viļānu apvienības pārvaldē līdz 10.jūnijam.

- Konkurss norisinās divās kārtās.

1. Katra pagasta/pilsētas izveidota komisija izvērtē savas pagasta/pilsētas pieteiktās  saimniecības un izvirza labākās konkursa otrajai kārtai. 

2. Novada apvienību komisija izvērtē pieteiktās saimniecības un nosaka uzvarētāju – galvenās balvas ieguvēju.

Konkursa dalībniekus pieteikumus konkursā lūdzam iesniegt "Viļānu apvienības pārvaldē", Kultūras laukums 1A, Viļānos, vai jebkurā Rēzeknes novada Viļānu apvienības pagastu pārvaldē ar norādi par pāradresāciju uz Viļānu apvienības pārvaldi.

Sīkāka informācija: https://rezeknesnovads.lv/gatavojamies-rezeknes-novada-dienam-2022/

Iesaki citiem: