Izmaiņas Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo, un tās nomāto, dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtībā

Viļānu apvienības pārvalde 11.Maijs, 2022, 13:51 Jaunumi

Ar šī gada 1. jūliju spēkā stāsies Rēzeknes novada pašvaldības domes 2022.gada 17.februārī apstiprinātie Saistošie noteikumi Nr.34 “Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo, un tās nomāto, dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību”.

Rēzeknes novada pašvaldībai piederošajām telpām Viļānu apvienības teritorijā, kuras apsaimnieko SIA "VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS", tiks noteikta paaugstināta īres maksas peļņas daļa (īres maksa - peļņa). Uzsveram, ka īres maksas peļņas daļas paaugstināšanās attiecināma tikai uz personām, kuras īrē Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu. Izmaiņas neskar privātos īpašumus.

Kopš 2021.gada 1.maija, Latvijā ir spēkā jauns “Dzīvojamo telpu īres likums”. Saskaņā ar likuma 17. pantu, īrnieka pienākums ir “maksāt īres maksu dzīvojamās telpas līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā”. Likuma 31.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka pašvaldībai piederošas, vai tās nomātas, dzīvojamās telpas īres maksas apmēru nosaka pašvaldība, ņemot vērā tās saistošos noteikumus par īres maksas noteikšanu.

Februāra Domes sēdē tika nolemts, ka īres maksas peļņas daļa pašvaldībai piederošajās dzīvojamās telpās no 2022.gada 1.jūlija būs:

  • Labiekārtotām dzīvojamām telpām- 0,40 euro/m2 mēnesī;
  • Labiekārtotām dzīvojamām telpām renovētā un/vai rekonstruētā dzīvojamā mājā- 0,50 euro/m2 mēnesī;
  • Daļēji labiekārtotām dzīvojamām telpām- 0,30 euro/m2 mēnesī;
  • Dzīvojamām telpām bez ērtībām- 0,20 euro/m2 mēnesī.

Papildus noteiktajai īres maksas peļņai, dzīvojamās telpas īrnieks veic maksu par pārvaldīšanas izdevumiem (apsaimniekošana, īres maksa- uzkrājums remontdarbiem), maksu par pakalpojumiem un nekustamā īpašuma nodokli.

Iekasēto īres maksas peļņu ir paredzēts izlietot pašvaldības dzīvojamo telpu uzturēšanas darbiem un remontdarbiem.

Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”, Liepu ielā 2C, Viļānos, Rēzeknes novadā, vai ŠEIT

Neskaidrību gadījumā, aicinām ierasties SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” Liepu ielā 2C, Viļānos, Rēzeknes novadā, zvanīt  pa tālr.: 64662756, 26135252 vai rakstīt uz e-pastu: namsaimnieks@vilani.lv.

                                                                      Ar cieņu SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”

Iesaki citiem: