ATCELTI - Satiksmes ierobežojumi

Viļānu apvienības pārvalde 8.Maijs, 2021, 09:42 Jaunumi

Ar 2021. gada 8. maiju, iestājoties siltam un sausam laikam uz pašvaldības ceļiem Dekšāres pagastā, Sokolku pagastā un Viļānu pagastā, tiek aizklātas ceļa zīmes - autotransporta masas ierobežojums, kas bija uzstādītas saskaņā ar 2016. gada 19. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” 2.1. punktu, 2.2.punktu, 3.2. punktu un 4.1. punktu un pamatojoties uz 2018.gada 25.janvāra Viļānu novada pašvaldības domes sēdes lēmumu „Par transportlīdzekļu masas ierobežojuma zīmju uzstādīšanu” (protokols Nr.1; jautājums § 35), lai novērstu ceļa seguma bojāšanu, kas radās lielā nokrišņu daudzuma dēļ.

Iesaki citiem: