Viļānu tirgus

TIRDZNIECĪBAS VIETU SASKAŅOŠANA 2020.GADAM

Tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās, pasākumos Viļānu novada teritorijā organizē un regulē Viļānu novada pašvaldība un tās darbinieki.
Atbildīgā perosna: tirdzniecības administrators Ē. Jermanova
Kontaktinformācija: e-pasts: tirgus@vilani.lv ; tālrunis: 24864734

1. Katram tirgotājam, pakalpojuma sniedzējam jābūt noformētai ATĻAUJAI (beztermiņa)
Iesniegumu VEIDLAPA - Tirdzniecībai (Pdf)
Iesniegumu VEIDLAPA - Izklaidei (Pdf)
Pēc iesnieguma saņemšanas, ATĻAUJAS sagatavošana vai atteikuma paziņošana notiek
5 darba dienu laikā.
Nosūtīt iesniegumu elektroniski uz: tirgus@vilani.lv vai iesniegt Viļānu novada pašvaldībā: Kultūras laukums 1a,Viļāni, LV-4650
Par ATĻAUJAS saņemšanu maksājama nodeva – 4,00 EUR apmērā

2. Vietu saskaņošana notiek rakstiski brīvā formā, atbilstoši noteiktajām preču zonām - kartē.
Kā arī vietu maiņa, atteikšana (dalības) notiek rakstiski.

Gadījumā, ja tika pieteikta vieta vairākiem tirgiem, bet neierodas divus mēnešus - par to nebrīdinot organizatorus - vietas pieteikums tiek anulēts!

Jānorāda:  Persona(rekvizīti), Atļaujas Nr., preču grupa, iela un sektors, mēneši, metri (vietas Nr.). Vienas vietas (Nr.) platums ir 3 m.
1) Stādiem, zemnieku produkcijai, dzīvniekiem – Raiņa iela L;K;V;R; Lauku iela M sektori – no 1.marta, 2020.gada
2) Rūpniecības precēm, pārtikai, lietotām precēm, sadzīves ķīmijai, kosmētikai, sadzīves priekšmetu tirgotājiem – Raiņa, Brīvības, Ziedu, Centrālā, Rēzeknes iela - tiek saglabātas iepriekš saskaņotās vietas.
Tirgotāji var pieteikties visa gada garumā uz atlikušajām vietām; tirdzniecības vietu sadali, ierādīšanu veic tirdzniecības administrators.

3. Tirdzniecības nodevas apmaksa:

      3.1. tirgus dienā - skaidrā naudā;

      3.2. avansa maksājums ar pārskaitījumu - pēc Rēķina  (jālūdz rakstiski);

     3.3. avansa maksājums tirgus dienā - skaidrā naudā.

Veicot avansa maksājumu tas tiek piesaistīts Jūsu saskaņotajai vietai; maksājot par 6 vai vairāk mēnešiem – piešķiram atlaidi 20 %.

Nodevu apmēri:
3.1. Tirdzniecība no vieglās automašīnas – 3 EUR;
3.2. Tirdzniecība no smagās automašīnas, autobusa – 5 EUR;
3.3. Tirdzniecība ar alu un citu alkoholisko dzērienu - 10 EUR;
3.4. Pārtikas tirdzniecība līdz 10 m2 – 10 EUR;
3.5. Pārtikas tirdzniecība ar elektrības pieslēgumu līdz 10 m2 – 13EUR;
3.6. Ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem (bez alkohola) līdz 10 m2 - 10 EUR;
3.7. Ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem (bez alkohola) ar elektrības pieslēgumu līdz 10 m- 13 EUR;
3.8. Ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem (bez alkohola) 11-30 m2 15 EUR;
3.9. Ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem (bez alkohola) ar elektrības pieslēgumu 11-30 m2 - 15EUR;
3.10. Tirdzniecība ar pašu izgatavotiem amatniecības priekšmetiem, mājražotāju precēm par 1 m2 – 1 EUR;
3.11. Tirdzniecība ar pašu izaudzēta un ievākta produkcija – stādi, dārzeņi, graudaugi, augļi, meža veltes 1 m2n – 1 EUR;
3.12. Tirdzniecība ar dzīvniekiem par 1 m2– 1 EUR;
3.13. Tirdzniecība ar lietotiem sadzīves priekšmetiem, metālu un detaļām par 1 m2 – 1EUR;
3.14. Tirdzniecība ar lietotu apģērbu, apaviem par 3 m2– 1 EUR;
3.15. Tirdzniecība ar preci novietotu uz galda, saliekamās gultas, plauktiem, statīviem vai brīvi izliktu preci (uz zemes) par 1 m2– 1 EUR; tirdzniecība no telts, nojumes par 1 m2– 1 EUR, kur noteicošais ir tirdzniecības vietas garums, m:
no 1 līdz 2 m - 3 EUR;
no 3 m līdz 4 m - 5 EUR;
no 5 m līdz 6 m - 7 EUR;
no 7 m līdz 8 m - 10 EUR;
no 9 m līdz 10 m - 12 EUR;
no 11 m līdz 13 m - 15 EUR;
no 14 m līdz 18 m - 20 EUR;
no 19 m līdz 25 m - 25 EUR;

4. Iespējams iegdāties tirdzniecības Abonementu (kalendārajam mēnesim), kurā iekļauta tirdzniecības nodeva vienam vai vairākiem mēnešiem. Nodevas apmērs mēnesī:
4.1.Tirdzniecības vieta no 1 m2 līdz 3 m2 – 10.00 EUR;
4.2. Tirdzniecības vieta no 1 m2 līdz 3 m2 ar elektrības pieslēgumu – 15.00 EUR;
4.3. Tirdzniecības vieta no 4 m2 līdz 8 m2 – 20.00 EUR;
4.4. Tirdzniecības vieta no 4 m2 līdz 8 m2 ar elektrības pieslēgumu – 25.00 EUR;
4.5. Tirdzniecības vieta no 9 m2 līdz 20 m2 – 40.00 EUR;
4.6. Tirdzniecības vieta no 9 m2 līdz 20 m2 ar elektrības pieslēgumu– 45.00 EUR.
Viļānu novadā reģistrētam uzņēmumam, saimnieciskās darbības veicējam, deklarētam tirgotājam tiek piemērota atlaide tirdzniecības nodevas abonementam 50%.

5. Ikmēneša ielu tirdzniecības dienā jāierodas, jāaizņem sava pieteiktā vieta līdz plkst. 6.00.
Par tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Viļānu novada teritorijā:
Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.93 "Nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās Viļānu novadā" http://vilani.lv/uploads/files/saistošie_93_nodevas.pdfViļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.103 „Par tirdzniecību Viļānu novadā” http://vilani.lv/uploads/files/saistosie_nr.103.pdf 

Jūsu iesniegtie, uzrādītie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot vispārējās datu aizsardzības
regulas prasības, lai īstenotu normatīvajos aktos noteiktās prasības tirdzniecības un
pakalpojumu sniegšanas organizēšanai un norisei publiskās vietās.

 

 

Tirgošanās ir atļauta: Rēzeknes, Centrālajā, Raiņa, Brīvības, Ziedu, Lauku ielā - ievērojot preču zonas un ielu tirdzniecības kārtību.

Tirgošanās tradīcijas Viļānos datētas jau 20.gadsimta divdesmitajos gados, taču kopš 1993. gada 1. maija tika iedibināta tradīcija - katra mēneša otrajā svētdienā Viļānos notiek amatnieku tirgus. Pircējiem tiek piedāvāts visplašākais preču klāsts, sākot no amatniecības izstrādājumiem, stādiem un apģērba, beidzot pat ar mājlopiem un mājputniem.

Tā vismaz 27 gadus reizi mēnesī Viļāni top varenā bišu stropā, kas pulcē pircējus un pārdevējus no tuvākas un tālākas apkaimes, radot svētku sajūtu katram interesentam visa gada garumā.

  • Pirmais tirgus – 1993.gadā Viļānu pilsētas stadionā sestdienā, bet, lai tas būtu izdevīgs arī lauku cilvēkiem, turpmāk tika pārcelts uz svētdienu.
  • Tirgus aizsācējs – bijušais Viļānu pilsētas mērs Juris Tučs
  • Pirmajā ziemā tirgošanās dažas reizes izmēģināta Viļānu vidusskolas teritorijā, bet jau pavasarī tirgus atgriezās ierastajā vietā un aprīlī pārsteidza ar vērienīgu lauksaimniecības tehnikas izstādi - pārdošanu
  • 1995. gadā tirgus iegūst nosaukumu – Amatnieku gadatirgus
  • Vasaras sezonā tirgū piedalās ap 500 tirgotāju no visas Latvijas un ne tikai.
  • 2017.gadā tika aizsākta ielu tirdzniecības kārtības modernizēšana un izvietojuma maiņa, kas atvieglo dalību tirgotājiem

Par tradīciju ir kļuvis arī svinēt tirgus jubilejas: tā 2013. gada 11. augustā ar jautro Andeli un jampadraci atzīmēja 20 gadu jubileju. Tirgotājus un tirgus apmeklētājus izklaidēja Viļānu amatierteātra "Kas ir, tas ir" dalībnieki, muzicēja, dziedāja un dejoja Viļānu novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi. 

 Savukārt 2018.gada 13.maijā tika svinēti 25 gadi  tirgošanās tradīcijām  Viļānos un Mātes diena  ar ielu muzikantiem, meistarklasēm bērniem, tirgus konfektēm, animatoriem un krāšņu stādu tirgu.

 
Kontaktinformācija: Tirgus administratore Ērika Jermanova, t. 24864734

Informācijai: Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 60 "Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās"Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A